ВЗАЄМОДІЯ ОБЛАСНОГО ПАРТІЙНОГО-РАДЯНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА З РЕПРЕСИВНИМИ ОРГАНАМИ в період соціалістичної розбудови Закарпаття та його комунізації. 1946-1953 рр.

ВЗАЄМОДІЯ ОБЛАСНОГО ПАРТІЙНОГО-РАДЯНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА З РЕПРЕСИВНИМИ ОРГАНАМИ в період соціалістичної розбудови Закарпаття та його комунізації. 1946-1953 рр.