Звернення громадян

До уваги громадян!

З метою вдосконалення роботи зі зверненнями громадян надаємо наступні зразки заяв для видачі архівних довідок (зразки довідок для зкачування у форматі DOC):

 • РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:
 • Державний архів Закарпатської області
 • Код  03494592
 • р/р UA148201720313281001201018438
 • Банк: Держказначейська служба України,
 • м.Київ  ГУДКСУ у Закарпатській області
 • Код  призначення 25010100 за архівні послуги
 • Україна м. Ужгород 88018

Використання інформації, що містять документи Національного архівного фонду, є одним із основних напрямів діяльності державного архіву області, яке здійснюється через ініціативне інформування, виконання запитів фізичних та юридичних осіб, організацію роботи дослідників в читальних залах архіву, виставок документів, оприлюднення ретроспективної інформації через засоби масової інформації, підготовку документальних та інформаційних видань.

Задоволення інтересів населення, пов`язаних із доступом до ретро-спективної документної інформації, посідає провідне місце в роботі держав-ного архіву. Архівні довідки та копії документів сприяють забезпеченню прав громадян, гарантують соціальний захист, дозволяють їм оформлювати пенсії, переглядати її розмір, отримувати компенсаційні виплати, користуватися відповідними пільгами. Архівом приділяється велика увага виконанню запитів юридичних осіб та громадян, спрямованих на забезпечення їх прав та законних інтересів.

На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, наказу Держкомархіву від 26.02.2008 р. № 37 у держархіві видано наказ від 06.03.2008 № 14, яким затверджено заходи на виконання зазначеного Указу Президента України та наказу Держкомархіву й надіслано начальникам архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад.

З метою поліпшення організації роботи із зверненнями громадян  держархівом здійснено наступні заходи:

– працівниками держархіву розроблено та затверджено, наказом директора архіву „Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Державному архіві Закарпатської області”;

– переглянуто і затверджено наказом від 04.07.2013 р. № 36 графік особистого прийому громадян керівництвом архіву та внесено до нього зміни. Графік прийому громадян керівництвом архіву розміщено на власному веб-сайті, а також у фойє держархіву в м. Ужгороді та м. Берегові, а також у приміщеннях архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад області;

– щопонеділка на виробничих нарадах аналізується стан організації роботи із зверненнями громадян упродовж минулого тижня та щороку розглядається зазначене питання на засіданнях колегії держархіву;

– для оперативного інформування громадян області про місця зберігання архівних документів, надання консультацій, роз’яснень з питань одержання архівної інформації в держархіві організовано роботу столу довідок за телефонами: 64-73-15 та 64-73-16, інформацію про його роботу, номери телефонів розміщено на веб-сайті архіву та облдержадміністрації;

– перелік усіх архівних установ області, в т.ч. трудових архівів, з адресами, телефонами, прізвищами керівників розміщено також на веб-сайті держархіву рубрика «Архівні установи області»;

– на веб-сайті держархіву наявні спеціалізовані рубрики: „Звернення громадян”, „Прийом громадян” „Контакти” та „Зворотній зв`язок”, „Інформуємо громадськість”. З метою вдосконалення роботи зі зверненнями громадян на веб-сайті розміщено зразки заяв для видачі архівних довідок, в зазначених рубриках надаються консультації і роз`яснення з найбільш актуальних питань, що хвилюють громадян, зокрема перелік запитів, що виконуються держархівом безкоштовно та на платній основі, а також розміщено Графік прийому громадян керівництвом архіву та начальниками відділів;

– переглянуто та доповнено новими матеріалами інформаційний стенд „На допомогу відвідувачам архіву” у фойє архіву в м. Ужгород та м. Берегово;

– для удосконалення довідкової роботи відділом формування НАФ та діловодства, архівними відділами райдержадміністрацій, міських рад, продовжується робота щодо складання Переліку установ, підприємств і організацій, документи з особового складу яких перебувають на зберіганні в архівних установах області, у правонаступників та інших установах.

У період з 01 січня по 31 грудня 2022 року до держархіву надійшло 4658 запитів від юридичних та фізичних осіб у тому числі 269 – запитів від громадян іноземних держав. В результаті проведеної роботи з позитивним результатом виконано 4171 запит. А також 117 заявникам надано консультації щодо рекомендації звернутися за місцем знаходження документів. Із загальної кількості звернень складають: 474 – тематичні запити, 2761 – біографічні, 357 – майнові, 1066 – соціально-правового характеру.

Упродовж січня-грудня 2022 року: до архівних відділів райдержадміністрацій надійшло 9141 запит з соціально-правових питань, з позитивним результатом виконано 8761 запит; 217 – заявникам надано консультації щодо рекомендації звернутися за місцем знаходження документів; до архівних відділів міських рад надійшло 2321 запит з соціально-правових питань, з позитивним результатом виконано 2070 запитів; 182 – заявникам надано консультації щодо рекомендації звернутися за місцем знаходження документів.

На особистому прийомі громадянами подано запитів та прийнято: 141 запит керівництвом держархіву; начальниками архівних відділів райдержадміністрацій – 1712 запити; начальниками архівних відділів міських рад – 243 запити.

Всі запити юридичних та фізичних осіб виконано у встановлені законодавством терміни.

Щодо тематики запитів соціально-правового характеру, то переважають запити про підтвердження заробітної плати та трудового стажу.

Фактів безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників з боку держархіву немає, рівень організації цієї роботи відповідає вимогам, установленим законодавством.

Середній термін виконання запитів громадян з дня їх надходження і реєстрації – 20-22 робочі дні.

Виконано 4% від загальної кількості звернень, запитів щодо підтвердження трудового стажу та для перерахунку пенсій інвалідам Великої Вітчизняної війни та ветеранам війни, які виконано на безоплатній основі, позачергово.

Протягом дня один працівник державного архіву виконує – вісім запитів громадян.

Відповідно до посадових обов`язків до роботи з виконання запитів громадян залучено п`ять працівників архіву (відділ забезпечення збереженості та використання інформації документів ).

В держархіву впроваджено електронну реєстрацію звернень громадян та систему обліку звернень, а також контроль за вирішенням порушених у них питань.

Питання вдосконалення роботи із зверненнями громадян перебуває на постійному контролі керівництва держархіву.

Запрошуємо звертатися до:

Відділу забезпечення збереженості та використання інформації документів з питань:

 • запитів соціально-правового характеру: розшуку документів про трудовий стаж та розмір заробітної плати, отримання державних нагород та відзнак, підтвердження депутатського стажу тощо;
 • генеалогічних запитів;
 • тематичних запитів.

Відділу формування Національного архівного фонду та діловодства з питань:

 • отримання інформації про місце зберігання документів ліквідованих підприємств, установ, організацій та інші;
 • діяльності трудових архівів;
 • строків зберігання документів.