Історія

Історична довідка про утворення Державного архіву Закарпатської області

Рішення про утворення Центрального державного історичного архіву Закарпатської України було прийнято секретаріатом Центрального Комітету Комуністичної партії Закарпатської України 25 серпня та постановою Народної Ради Закарпатської України від 6 листопада 1945 року „Про утворення Центрального державного історичного архіву Закарпатської України та упорядкування архівного господарства”. (до 1946 року Закарпат-ська область не входила до складу УРСР).

У зв`язку із утворенням у 1946 році Закарпатської області у складі УРСР Центральний державний архів Закарпатської України був реорганізований в Закарпатський обласний державний архів з філіалом у м. Мукачеве.

До 1961 року архів підпорядковувався Управлінню внутрішніх справ в Закарпатській області, а з 1961 по 1988 роки архівному відділу Закарпатського облвиконкому.

Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 26 липня 1988 року № 202 „Про вдосконалення управління архівною справою в республіці”, було ліквідовано архівні відділи облвиконкому, а їх функції покладалися на державні архіви областей. З 1989 року архів підпорядкову-вався Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України. У 1991 році архіву було передано документи партійного архіву Закарпатського обкому Компартії України. Відповідно до Указу Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573/99 „Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади” Державний архів Закарпатської області підпорядковується Державному комітету архівів України. Назва архіву залежно від його підпорядкування, функцій і завдань кілька разів змінювалася. Сучасна назва – Державний архів Закарпатської області.

Сьогодні Державний архів Закарпатської області – це скарбниця унікальних документів, зміст яких розкриває чимало сторінок з історії Угорщини, Чехії, Словаччини, Румунії, Польщі, Австрії, Німеччини, Сербії, Росії та інших європейських країн. Зібрані в архіві документи висвітлюють історію Закарпатської України часів її входження до складу Австро-Угорщини (XIV ст. – 1919 р.), Чехословаччини (1919 – 1938 рр.), а також окупацію краю Угорщиною (1939 – 1944 рр.), історію утворення та возз`єднання Закарпатської України з УРСР.

Створений державний архів області на базі колишніх комітатських та міських архівів, зібрань документів нотаріальних та церковних установ періоду входження Закарпаття до складу Угорського королівства та Австро-Угорщини, документів Земського архіву, документів окремих установ, політичних партій, громадських організацій, редакцій газет часів Чехословаць-кої республіки та документів органів влади періоду угорської окупації та місцевих органів влади і їх структур періоду Закарпатської України.

Станом на 01.01.2019 року в Держархіві області на зберіганні перебуває 5 072 фондів, 1 383 401 справ. Використання інформації, що містять документи Національного архівного фонду, є одним із основних напрямів діяльності державного архіву області, яке здійснюється через ініціативне інформування, виконання запитів фізичних та юридичних осіб, організацію роботи дослідників в читальних залах архіву, організацію виставок документів, оприлюднення ретроспективної інформації через засоби масової інформації, підготовку документальних та інформаційних видань. Все ширше використовується дослідниками документальна база архіву. В архіві працюють два читальні зали. Щороку їх відвідують понад 300 дослідників, які представляють наукові заклади Закарпатської області, України, близького й далекого зарубіжжя.Задоволення інтересів населення, пов`язаних із доступом до ретро-спективної документної інформації, посідає провідне місце в роботі держав-ного архіву. Надані архівні довідки та копії документів сприяють забезпечен-ню прав громадян, гарантують соціальний захист, надають можливість їм оформлювати пенсії, переглядати її розмір, отримувати компенсаційні виплати, користуватися різноманітними пільгами. Архівом приділяється велика увага виконанню запитів юридичних осіб та громадян, спрямованих на забезпечення їх прав та законних інтересів. Щороку працівниками архіву виконується понад чотири тисячі запитів юридичних та фізичних осіб.

На належному рівні державним архівом області здійснюється науково-методичне керівництво і контроль за діяльністю архівних відділів райдерж-адміністрацій, архівних відділів міських рад і трудових архівів області.