Розсекречування документів архівного фонду

Держархівом області здійснюється активна робота по перегляду грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації, засекречених за часів колишнього СРСР та приведення їх у відповідність до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Протягом 2005–2014 років працівниками архіву разом з фахівцями підприємств, установ та організацій виконано значні обсяги роботи переглянуто і розсекречено 4743 справи (40637 документів), проведено 64 засідань звуженого складу експертно-перевірної комісії державного архіву області де розглядались секретні документи 58 установ-фондоутворювачів Національно-го архівного фонду. Розсекречені документи передані на загальне зберігання.

На виконання Указу Президента України «Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні» від 23.01.2009 року № 37/2009 та наказу Державного комітету архівів України від 04.02.2009 року № 19, в Держархіві області проведено перегляд описів справ документів постійного терміну зберігання. В результаті проведеної роботи встановлено, що на спеціальному зберіганні документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні немає.

Документи зазначеної тематики зберігаються в Держархіві області на загальному зберіганні і видаються користувачам у читальні зали архіву на загальних підставах відповідно до „Порядку користування документами НАФ, що належать державі, територіальним громадам” та неодноразово використовувалися дослідниками, висвітлювалися у пресі та телебаченні. Зокрема, про події, пов’язані з проголошенням Карпатської України, Гуцульської Республіки та справи репресованих осіб.

Розроблений план заходів із оприлюднення цих документів, проведено презентацію збірника архівних документів «Закарпатські втікачі в СРСР 1936–1944 років» на основі персональних справ репресованих та реабілітованих закарпатців. Підготовлено і видано збірник архівних документів „Карпатська Україна 1938–1939 рр”.

Систематично організовуються виставки архівних документів, фотоматеріалів, що відображають події українського визвольного руху, політичні репресії та голодомор в Україні, зокрема: «Карпатська Україна і Августин Волошин», «Гуцульська Республіка», «Відлуння Голодомору 1932–1933 років в Україні». У 2009–2011 роках триватиме також робота зі складання описових статей у рамках архівно-пошукового проекту Український мартиролог XX століття.

Держархівом області спільно з Управлінням СБУ в Закарпатській області створено спеціальний інформаційно-довідковий центр для забезпечення вільного доступу громадян до розсекречених архівних документів. Інформаційно-довідковий центр є відкритим для науковців, журналістів, студентів, тобто для всіх тих хто займається дослідженнями зазначеної тематики і працює з першоджерелами.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 05.07.2010 № 1118дск та наказу Держкомархіву від 09.07.2010 № 6дск „Про перегляд грифів секретності матеріальних носіїв інформації та приведення їх у відповідність до вимог законодавства України” державним архівом області продовжується робота щодо перегляду грифів секретності на документах установ-фондоутворювачів Національного архівного фонду.

Створено спільну експертно-перевірну комісію з фахівців апарату облдержадміністрації та Держархіву області для перегляду та розсекречення документів фондоутворювачів НАФ в яких, на даний час відсутні режимно-секретні служби.

На виконання наказу Державного комітету архівів України від 28.04.2009 р. № 70, Плану заходів Держкомархіву України з виконання Указу Президента України від 23 січня 2009 р. № 37 „Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов`язаних з українським рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні”, підготовлено відомості про розсекречені фонди (описові статті) Державного архіву Закарпатської області за 2005–2011 роки і надіслано в Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, з метою їх підготовки до друку в рамках продовжуваного видання „Реєстр розсекречених архівних фондів України”.

Відомості про розсекречені фонди Державного архіву Закарпатської області протягом 2005 – 2011 років.