Платні послуги

Відповідно до Наказу Державного комітету архівів України №32 від 14.03.2006 “Про роботу із запитами та зверненнями громадян у державних архівних установах” повідомляємо, що Державний архів Закарпатської області надає такі послуги

Перелік запитів, які виконуються державними архівними установами на платній основі

Тематичні – запити, що стосуються надання інформації з певної проблематики, теми, події, факту за визначений хронологічний період. Різновидом тематичного запиту є фактографічний запит щодо встановлення або підтвердження певного факту, події, дати.

Майнові – запити, що стосуються підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно:

– виділення земельних ділянок під будівництво об’єктів господарства, установ, закладів, житлових будинків, допоміжних приміщень;

– надання дозволу на реконструкцію та перебудову існуючих споруд;

– закріплення прибудинкової території за будинковолодіннями;

– введення в експлуатацію будівель та господарчих споруд;

– виділення житла;

– продаж домоволодінь;

– виготовлення копій ситуаційних, будівельних планів та відповідних рішень виконкомів.

Персональні (можуть стосуватися як самого заявника, так і інших осіб.):

– Біографічний запит стосується інформації про перебіг життя та уточнення біографічних фактів фізичної особи;

– Генеалогічний запит має на меті надання інформації для встановлення родового та родинного зв’язку і має містити інформацію про двох або більше осіб, пов’язаних таким зв’язком, про історію сім’ї, роду, які стають дедалі важливішим напрямом діяльності державних архівів України.

Звертаючися до архіву із запитом генеалогічного характеру, заявник має надати таку інформацію:

– історичний регіон України, де проживали предки;

– назва села, міста, містечка;

– прізвище предка (для жінки – дівоче прізвище);

– дати народження, шлюбу, смерті;

– віросповідання

– суспільний (майновий) стан;

– ім’я заявника, поштова (за наявності й електронна) адреса, номери телефону, факсу.

Виконання запитів, спрямованих на соціальний захист та забезпечення прав громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства як на території України, так і за її межами, а також задовільнення інтересів населення, пов’язаних із доступом до ретроспективної документної інформації, займає провідне місце в роботі державних архівів і, згідно з Законом України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” (ст. 35).

У першу чергу виконуються запити найменш соціально захищених верств населення, колишніх в’язнів гетто та концтаборів, репресованих, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, які мають встановлені законодавством пільги.

Видані архівні довідки мають суттєве значення для нарахування пенсій, працевлаштування громадян в Україні та поза її межами.

Перелік соціально-правових запитів щодо підтвердження законних прав та інтересів громадян, що виконуються державними архівними установами безкоштовно

1. Реєстрація актів громадянського стану;

2. Освіта та навчання;

3. Присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань і підвищення кваліфікації;

4. Трудовий стаж та заробітну плату;

5. Участь у війнах та військових конфліктах;

6. Поранення та лікування;

7. Нагороди, присвоєння почесних звань;

8. Пенсії;

9. Служба у Збройних Силах УРСР, Українському війську;

10. Стан здоров’я, перебування на лікуванні;

11. Творча діяльність, авторські та суміжні права на наукові й інші праці;

12. Участь у Другій світовій війні, партизанському та підпільному русі, русі Опору, народному ополченні;

13. Перебування в евакуації, на окупованій території, у концтаборах, гетто, інших місцях примусового утримання, примусове вивезення до Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи у період Другої світової війни;

14. Репресії, депортаціцї, розкуркулення, позбавлення волі та виборчих прав (у тому числі конфіскацію майна) і наступну реабілітацію.

Нормативні акти, якими регулюється надання платних послуг архівними установами