Довідково – інформаційні видання держархіву

  1. Путівник по фондах Державного архіву Закарпатської області. т.д. Фонди дорадянського періоду.

Анотований реєстр описів фондів, що зберігаються в державному архіві Закарпатської області.

……
Оцифровані документи НАФ, що зберігаються в держархіві

Ф.№ 125. Архів кадастрових карт Підкарпатської Русі., м. Ужгород / Колекція /

Ф.№ 849. Крайова комісія з проведення першого загального перепесу населення Чехословаччини в 1921 році., м. Ужгород Підкарпатської Русі (сучасне Закарпаття).

……
Списки фондів, що зберігаються в держархіві, архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад трудових архівах області

Списки фондів дорадянського періоду (до 1944 року).

Списки фондів, що зберігаються в архівних відділах райдержадміністрацій, міських радах і трудових архівах області.

……
Оцифровані описи справ і документи архівних фондів

Ф.№ 15,оп4.  Великосевлюське жупне управління, м. Великий Севлюш

Ф.№ 54,оп.1,т.1.  Ужгородський окружний королівський суд, м.Ужгород, справ постійного зберігання (1853-1882 рр.).

Ф.№ 54,оп.1,т.2.  Ужгородський окружний королівський суд, м.Ужгород, справ постійного зберігання (1895-1900 рр.).

Ф.№ 65,оп.2Перечинське окружне управління, с.Перечин, справ постійного зберігання (1919-1938 р.).

Ф.№ 172,оп.2-5. Великокапушанський окружний начальник, с. Великі Капушани.

Ф.№ 185,оп. 1-4. Берегівський окружний начальник. м. Берегово.

Ф.№ 257,оп.1. Севлюський окружний начальник, м. Севлюш.

Ф.№ 257,оп.2Севлюський окружний начальник, м. Севлюш.

Ф.№ 258,оп.2. Піджупан Угочанської жупи, м. Нодьселлеш.

Ф. № 259,оп.1. Піджупан Угочанської жупи, м. Нодьселлеш.

Ф. № 259,оп.2. Наджупан Угочанської жупи, м. Нодьселлеш.

Ф. № 284,оп.1. Адміністративна комісія Угочанської жупи., м. Севлюш.

Ф.№ Р-179,оп.3. Управління сільського господарства Закарпатської обласної Ради.

Ф. № Р-1490,оп.1-4. Уповноважений ради у справах релігіозних культів при Закарпатському облвиконкомі. м.Ужгород.

Ф. № Р-1839.  Підприємство “Художфонд” Ужгород.

Ф. № Р-1876,оп.1. Закарпатська однорічна постійно діюча школа майстрів-десятників будівельників облуправління сільського і колгоспного будівництва. м. Берегово-Чопівка (1949-1962рр.).

Ф. № Р-2513,оп.1. Закарпатське обласне управління постачання і збуту (1945-1984рр.).

Ф. № Р-2622,оп.1Михайло Петрович Лялько (1914-1992).

Ф. № Р-2622. Колекція документів Закарпатського регіонального відділення Пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України».

Ф. № 2. Призидіум Земського Уряду Підкарпатської Русі м. Ужгород (1928-1938рр.) – oп.1, oп.2c, oп.3, oп.4сч, oп.5c, oп.6

Ф. № 3. Президія Уряду Карпатської України м. Хуст – oп.1, oп.2, oп.3c, oп.4c

Ф. № 4. Наджупан Ужанської жупи м. Ужгород 1771-1784 – оп.5, оп.6, оп.7, оп.8, оп.9, оп.10

Ф. № 5 – оп.1, оп.2, оп.3, оп.4, оп.5

Ф. № 6 – оп.1-2, оп.3, оп.4, оп.5, оп.6, оп.7

Ф. № 7. Піджупан Ужанської жупи м. Ужгород – оп.1 (том 1-2), оп.2, оп.3, оп.4, оп.5, оп.6, оп.7

Ф. № 11. Урбаріанський суд – оп.1, оп.2 

Ф. № 12. Ужгородське жупанське управління – оп.2, оп.5, оп.6

Ф. № 13. Мукачівське жупанське управління – оп.1, оп.2, оп.3, оп.3-с, оп.4, оп.4-с, оп.5-с, оп.6, оп.7, оп.8, оп.10

Ф. № 14. Берегівське жупанське управління –  оп.1-с, оп.1, оп.2, оп.2-с, оп.3-с, оп.4.-с, оп.5, оп.5-с оп.6, оп.7, оп.8, оп.9, оп.10.

Ф. № 15. Великосевлюжське жупанське управління – оп.1, оп.2

Ф. №16. Мукачівське жупанське управління – оп.1, оп.1-с, оп.2, оп.3-с, оп.4, оп.5

Ф. №18. Міністерство внутрішніх справ Карпатської Русі, м. Хуст – оп.1, оп.2, оп.3, оп.4, оп.5, оп.6, оп.7

Ф. № 19. Міністерство господарства Карпатської України, м. Хуст – оп.1, оп.2, оп.3, оп.3-с, оп.4

Ф. №20. Великокапушанське окружне управління – оп. 1, оп.2, оп.3, оп.4, оп.5, оп.6,

Ф. №21. Крайове управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород – оп.1; оп.1-сч; оп.2; оп.2-сч; оп.3; оп.3-сч; оп.4; оп.5; оп.6; оп.7; оп.8; оп.9; оп.10; оп.11; оп.12; оп.12-сч; оп.13; оп.14; оп.15; оп.16; оп.17; оп.18; оп.19; оп.20; оп.21; оп.22; оп.23; оп.24; оп.25; оп.26; оп.27; оп.28.

Ф. №24. Реферат промисловості, торгівлі і ремесла Підкарпатської Русі, м. Ужгород – оп.1; оп.2; оп.3.

Ф. №26. Реферат міністерства землеробства при Цивільному управлінні Підкарпатської Русі, м. Ужгород – оп.1;  оп.2; оп.3; оп.4; оп.5; оп.6;

Ф. №28 – оп.2-том 1; оп.2-том 2; оп.3;  оп.4-том 1; оп.4-том 2; оп.5; оп.6; оп.7; оп.8; оп.9; оп.10; оп.11; оп.12.

Ф. №29. Прензидія цивільного управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород – оп.1; оп.2; оп.3; оп.4;

Ф. №30. Ужгородський крайовий суд, м. Ужгород – оп.1-том 1; оп.1-том 2; оп.3; оп.4; оп.5; оп.6; оп.7; оп.8; оп.9.

Ф. №31. Ужгородська крайова прокуратура, м. Ужгород – оп.1а ; оп.1с ; оп.1сч ; оп.2 ; оп.2а ; оп.3сч ; оп.4а ; оп.4с ; оп.4сч ; оп.5с ; оп.6 ; оп.7с ; оп.8 ; оп.9

Ф. №32. Берегсентміклошський районний нотаріат, с. Берегсентміклош – оп.1; оп.2.

Ф. №33. Рахівський районний нотаріат, с. Рахів – оп.1; оп.2.

Ф. №34. Державне управління посередництва праці, м. Ужгород – оп.1; оп.2; оп.3.

Ф. №36. Ужгородский окружний Поземельный Уряд Підкарпатської Руси. м. Ужгород – оп.1, оп.2, оп.3, оп.4, оп.5

Ф. №37. Реферат Соціальної опіки Підкарпатської Русі, м. Ужгород – оп.1; оп.2; оп.3; оп.4; оп.6;

Ф. №38. Угорське королівське управління лісного господарства Міністерства фінансів Угорщини, м. Ужгород – оп.1; оп.2; оп.3.

Ф. №39. Буштинське лісгосп-управління Підкарпатської Русі, м. Берегово – оп.1; оп.2;

Ф. №40. Центральна руська народна рада, м Ужгород – оп.1;

Ф. №41. Хустський поліцейський комісаріат, м Хуст – оп.1, оп.2, оп.3, оп.4;

Ф. №43. Ужгородський окружний суд Підкарпатської Русі, м. Ужгород – оп.1; 43 оп.1c; 43 оп.2ч1; 43 оп.2ч2; 43 оп.2с; 43 оп.3;  43 оп.3сч; 43 оп.4; 43 оп.4сч; 43 оп.5; 43 оп.5сч; 43 оп.6; 43 оп.6сч; 43 оп.7; 43 оп.7с; 43 оп.8; 43 оп.9; 43 оп.10; 43 оп.11; 43 оп.12;

Ф. №44. Комісія по виборам в Угорський парламент Ужанської адміністративної експедитури – оп.1; оп.2;

Ф. № 45. Піджупан Ужанської жупи, м Ужгород – оп.1; оп.3;  оп.3с; оп.4, оп.5; оп.6;

Ф. № 46. Канцелярія губернатора Підкарпатської Русі в Ужгороді, м. Ужгород – оп.1, оп.2, оп.3, оп.4;

Ф. № 47. Наджупан Ужанської жупи, м Ужгород – оп.1, оп.2, оп.3;

Ф. № 48. Крайовий секретаріат партії “Автономного землеробного союзу”, м Ужгород – оп.1, оп.2;

Ф. № 49. Окружний начальник Ужгородської околиці – оп.1;

Ф. № 50. Правління “культурно-просвітницької спілки ім. Духновича”, м. Ужгород – оп.1, оп.2, оп.3;

Ф. № 51 – оп.1;

Ф. № 52. Підкарпатський банк, акціонерне товариство – оп.1с, оп.1сч, оп.2, оп.3, оп.4, оп.5, оп.6, оп.7, оп.8;

Ф.№54. Ужгородський окружний королівський суд – оп.1-т.2; оп.2, оп.3, оп.4, оп.5, оп.6, оп.7, оп.8;

Ф. №55. Ужгородське міське нотарське управління, м. Ужгород Підкарпатської Русі – оп.1; оп.1-с; оп.2, оп.3; оп.4; оп.5; оп.6; оп.7; оп.7-с; оп.8; оп.9;

Ф. № 56. УЖГОРОДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ ШКІЛЬНИЙ ІНСПЕКТОРАТ, м. Ужгород Підкарпатської Русі – оп.1,  оп.2, оп.3, оп.4, оп.5;

Ф. № 57. Ужгородська фінансова дирекція, м. Ужгород Підкарпатської Русі – оп.1,  оп.2;

Ф. № 58 – оп.1,  оп.2;

Ф. № 59. Правління Руської України, м. Мукачеве – оп.1,  оп.2;

Ф. № 60. Особистий фонд баронів Перені – оп.1, оп.2, оп.3, оп.4, 

Ф. №61. Архів 5 коронних міст Закарпаття – оп.1, оп.2, оп.3;

Ф. №62. Колекція особистих справ держслужбовців. 1919-1944 – оп.1; оп.2;

Ф. №63 – оп.1, оп.2, оп.3, оп.4, оп.5, оп.6;

Ф. №64. Мукачівський монастир отців Василіан – оп.1, оп.2, оп.3, оп.4, оп.5;

Ф. №65. Перчинський окружний суд – оп.1; оп.3;

Ф. №66. Командування Красної Національної стражи г. Севлюш. Угочанскої жупі Угорскої Радянської Республіки – оп.1;

Ф. №67. Берегівський бургомістр, м. Берегово – оп.1, оп.1с, оп.2, оп.2с, оп.3, оп.4, оп.5

Ф. №68. Севлюшський відділ опіки над інвалідами війни – оп.1-том 1; оп.1-том 2; оп.2; оп.3;

Ф. №70. Спортивна спілка “Пластун” – оп.1

Ф. №72. Правління “культурно-просвітнього товариства “Просвіта”, м. Ужгород – оп.1, оп.2, оп.3;

Ф. №74. Ужгородська міська лікарня, 1896-1944 – оп.1, оп.2, оп.3, оп.4, оп.5;

Ф. №75. Акціонерне товариство карпато-руських електростанцій, 1905-1944 – оп.1, оп.2;

1. Опис Берегівського району (пп).

2. Опис Великоберезнянського району (пп).

3. Опис Виноградівського району (пп).

……
Ф. №2558.  “Управління СБУ в Закарпатській області  “

1. Цифровий архів документів НКВС/КГБ з історії Чехословаччини.

2. Ф. № 2558,оп.2 (том1-2). Фільтраційні справи.

……
Зразок заголовку
  1. Посилання на пдф. Посилання на нову сторінку.
  2. Посилання на пдф. Посилання на нову сторінку, яка відкривається у новому вікні. Ще раз на пдф.