Довідково – інформаційні видання держархіву

Путівник по фондах Державного архіву Закарпатської області. т.І. Фонди дорадянського періоду.

Анотований реєстр описів фондів, що зберігаються в державному архіві Закарпатської області.

……
Оцифровані документи НАФ, що зберігаються в держархіві

Ф.125. Архів кадастрових карт Підкарпатської Русі, м. Ужгород /Колекція/

Ф.849. Крайова комісія по проведенню першого загального перепесу населення Чехословаччини в 1921 році, м. Ужгород Підкарпатської Русі (сучасне Закарпаття).

……
Списки фондів, що зберігаються в держархіві, архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад трудових архівах області

Список фондів дорадянського періоду (до 1944 року).

Списки фондів, що зберігаються в архівних відділах райдержадміністрацій, міських радах та трудових архівах області.

……
Оцифровані описи справ та документи архівних фондів

Ф.4. Наджупан Ужанської жупи, м. Ужгород Ужгородського королівства, опис 4, 1756-1770 рр.

Адміністративна комісія Угочанської жупи, м. Севлюш. Фонд №.284,опис 1.

Берегівський окружний начальник. м. Берегово. Фонд №185

Велико-Капушанський начальник, с. В. Капушани. Фонд №172

Великосевлюське жупанське управління м. Севлюш. Фонд №15

Наджупан Ужанської жупи м. Нодь Селлеш. Фонд № 259

Поджупан Угочанської жупи, м. Нодь Севлюш. Фонд №258

Севлюський окружний начальник м. Севлюш. Фонд №257