Довідково – інформаційні видання держархіву

Путівник по фондах Державного архіву Закарпатської області. т.д. Фонди дорадянського періоду.

Анотований реєстр описів фондів, що зберігаються в державному архіві Закарпатської області.

……
Оцифровані документи НАФ, що зберігаються в держархіві

Ф.№125. Архів кадастрових карт Підкарпатської Русі., м. Ужгород / Колекція /

Ф.№849. Крайова комісія з проведення першого загального перепесу населення Чехословаччини в 1921 році., м. Ужгород Підкарпатської Русі (сучасне Закарпаття).

……
Списки фондів, що зберігаються в держархіві, архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад трудових архівах області

Списки фондів дорадянського періоду (до 1944 року).

Списки фондів, що зберігаються в архівних відділах райдержадміністрацій, міських радах і трудових архівах області.

……
Оцифровані описи справ і документи архівних фондів

Ф.№15.  Велікосевлюське Жупанського управління м. Севлюш. 

Ф.№172. Велико-Капушанський начальник, с. В. Капушани. 

Ф.№Р-179, оп.3. Управління сільського господарства Закарпатської обласної Ради.

Ф.№185Берегівський окружний начальник. м. Берегово.

Ф.№257Севлюського окружний начальник м. Севлюш.

Ф.№258.  Поджупан Угочанской жупи., м. Нодь Севлюш.

Ф. №259Наджупан Ужанской жупи м. Нодь Селла.

Ф. №284, опис 1. Адміністративна комісія Угочанської жупи., м. Севлюш.

Ф. № Р-1839.  Підприємство “Художфонд” Ужгород.

Ф. № Р-1876. Закарпатська однорічна постійно діюча школа майстрів-десятників будівельників облуправління сільського і колгоспного будівництва. м. Берегово-Чопівка.

Ф. № Р-2513. Закарпатське обласне управління постачання і збуту.

Ф. № Р-2622Михайло Петрович Лялько (1914-1992).

Ф. № Р-2622. Колекція документів Закарпатського регіонального відділення Пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України».

……
Ф. №1606.  “Колекція церковних і метричних книг Закарпаття”

1. Опис Берегівського району (пп).

2. Опис Великоберезнянського району (пп).

3. Опис Виноградівського району (пп).

……
Ф. №2558.  “Управління СБУ в Закарпатській області  “

1. Цифровий архів документів НКВС/КГБ з історії Чехословаччини.