Довідково – інформаційні видання держархіву

Путівник по фондах Державного архіву Закарпатської області. т.д. Фонди дорадянського періоду.

Анотований реєстр описів фондів, що зберігаються в державному архіві Закарпатської області.

……
Оцифровані документи НАФ, що зберігаються в держархіві

Ф.№ 125. Архів кадастрових карт Підкарпатської Русі., м. Ужгород / Колекція /

Ф.№ 849. Крайова комісія з проведення першого загального перепесу населення Чехословаччини в 1921 році., м. Ужгород Підкарпатської Русі (сучасне Закарпаття).

……
Списки фондів, що зберігаються в держархіві, архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад трудових архівах області

Списки фондів дорадянського періоду (до 1944 року).

Списки фондів, що зберігаються в архівних відділах райдержадміністрацій, міських радах і трудових архівах області.

……
Оцифровані описи справ і документи архівних фондів

Ф.№ 15,оп4.  Великосевлюське жупне управління, м. Великий Севлюш

Ф.№ 54,оп.1,т.1.  Ужгородський окружний королівський суд, м.Ужгород, справ постійного зберігання (1853-1882 рр.).

Ф.№ 54,оп.1,т.2.  Ужгородський окружний королівський суд, м.Ужгород, справ постійного зберігання (1895-1900 рр.).

Ф.№ 65,оп.2Перечинське окружне управління, с.Перечин, справ постійного зберігання (1919-1938 р.).

Ф.№ 172,оп.2-5. Великокапушанський окружний начальник, с. Великі Капушани.

Ф.№ 185,оп. 1-4. Берегівський окружний начальник. м. Берегово.

Ф.№ 257,оп.1. Севлюський окружний начальник, м. Севлюш.

Ф.№ 257,оп.2Севлюський окружний начальник, м. Севлюш.

Ф.№ 258,оп.2. Піджупан Угочанської жупи, м. Нодьселлеш.

Ф. № 259,оп.1. Піджупан Угочанської жупи, м. Нодьселлеш.

Ф. № 259,оп.2. Наджупан Угочанської жупи, м. Нодьселлеш.

Ф. № 284,оп.1. Адміністративна комісія Угочанської жупи., м. Севлюш.

Ф.№ Р-179,оп.3. Управління сільського господарства Закарпатської обласної Ради.

Ф. № Р-1490,оп.1-4. Уповноважений ради у справах релігіозних культів при Закарпатському облвиконкомі. м.Ужгород.

Ф. № Р-1839.  Підприємство “Художфонд” Ужгород.

Ф. № Р-1876,оп.1. Закарпатська однорічна постійно діюча школа майстрів-десятників будівельників облуправління сільського і колгоспного будівництва. м. Берегово-Чопівка (1949-1962рр.).

Ф. № Р-2513,оп.1. Закарпатське обласне управління постачання і збуту (1945-1984рр.).

Ф. № Р-2622,оп.1Михайло Петрович Лялько (1914-1992).

Ф. № Р-2622. Колекція документів Закарпатського регіонального відділення Пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України».

……
Ф. №1606.  “Колекція церковних і метричних книг Закарпаття”

1. Опис Берегівського району (пп).

2. Опис Великоберезнянського району (пп).

3. Опис Виноградівського району (пп).

……
Ф. №2558.  “Управління СБУ в Закарпатській області  “

1. Цифровий архів документів НКВС/КГБ з історії Чехословаччини.

2. Ф. № 2558,оп.2 (том1-2). Фільтраційні справи.