Науково-довідкова бібліотека

У сховищах бібліотеки зосереджено понад 15700 тисяч книг, комплектів журналів, газет. Це суспільно-політична, історична, архівознавча та довідкова література, а також статистичні видання періоду входження нашого краю до складу Австро-Угорщини і Чехословаччини.

У бібліотеці зберігаються збірники законів та розпоряджень Угорщини, Чехословацької республіки, окремий том „Свода Законов Российской Империи”, окремі томи загальноімперських законів періоду Австро-Угорщини.

У фондах бібліотеки є також унікальні видання кінця ХУІІІ – першої половини ХХ століття, присвячені історії нашого краю, зокрема, праця ігумена Мукачівського монастиря Іоаннікія Базиловича з історії Мукачівського монастиря і Мукачівської греко-католицької єпархії, яка була видана у Кошицях в 1799 році, монографія Антонія Сірмая з історії Угочанського комітата видана у Пешті в 1805 році, історичні праці Іоанна Дулішковича, Сантала Годинки, Тиводара Легоцького тощо.

Найбільш чисельними є угорські та чеські бібліотечні фонди. Вони налічують близько 13 тис. книг. Серед видань цих фондів переважають статистичні, суспільно-політичні та наукові видання ХІХ–ХХ століть. До найбільш значущих видань цього часу належать монографії з історії окремих угорських комітатів праці відомих угорських та чеських істориків, а саме: Д. Секфю, Б. Гомана, Ш. Надя – з історії Угорщини та угорського селянства; Л. Нідерле та В.Неєдли з історії Чехії та історії слов’ян, унікальні географічні та статистичні видання ХІХ–ХХ ст., археографічні видання, зокрема, відомого російського археографа ХІХ ст. П.М. Строєва, мемуари та філософсько-публіцистичні праці першого президента Чехословацької республіки Т.Г. Масарика та інші

Серед видань творів політичних діячів та істориків України дослідник знайде видання В.К. Винниченка, М.С. Грушевського, Д.В. Дорошенка та інші. Взагалі, у бібліотеці зберігається велика добірка українознавчої літератури міжвоєнного періоду еміграційного походження, яка видавалася як на території нашого краю, так і в Празі.

Журнальний фонд бібліотеки складається із загальнополітичних, історичних, архівознавчих наукових видань: „Русская старина”, “Szazadok” („Століття”), „Cesky Casopis Historicky” („Чеський історичний журнал”), „Записки наукового товариства ім. Шевченка”, „Записки чина св.Василія Великого” та інші.

Серед рідкісних часописів – „Szazadok” („Століття”) (70-80-і рр.. ХІХ ст.), „Cesky Casopis Historicky “ (“Чеський історичний журнал”) (90-і рр.. ХІХ ст. – початок ХХ ст.).

Газетний фонд наукової бібліотеки представлений багатою колекцією підшивок періодичних видань, починаючи із середини ХІХ століття. Серед них газети та календарі на російській, русинській, німецькій, латинській, чеській, словацькій, угорській, румунській, польській та інших мовах. У фонді збережено окремі номери та річні підшивки газет різних партій, спілок, товариств, окремих видавців, а саме: „Церковний весник для Русинов австрийской держави”, „Церковная газета в пользу восточно-католической церкви, соединенной с римским патриаршеским престолом», «Сборник», «Слово», «Наука», «Felvidek» («Верховина»), «Karpati Lapok» (Карпатськi листи»), «Kelet» («Схід»), “Ung” (“Унг”), “Bereg” (“Берег”), “Ungvari Kozlony” (“Ужгородський вісник”), “Gorog Katholikus szemle” (“Греко-католицька хроніка”), “Uj Kozlony” (Новий вісник”), “Русин”, “Наша земля”, “Українське слово”, “Podkarpatske Hlasy” (“Підкарпатські Голоси”), “Podkarpatska Rus“ (“Підкарпатська Русь”), “Zsido Neplap“ (“Єврейська народна газета”) та багато інших.

Німецькомовна періодика представлена газетами 50 – 90-х рр. ХІХ століття, що видавалися у Берліні, Відні та інших містах Німеччини і Австро-Угорщини. Зокрема, варто зазначити, що у газетному фонді наукової бібліотеки збереглася австрійська щоденна газета “Der Wanderer” (“Мандрівник”), яка видавалася у Відні в 1809 – 1866 роках. На сторінках цього видання друкувалися повідомлення про хід військових дій за часів Угорської революції 1848 – 1849 років. Згодом газета досить детально висвіт-лювала хід Кримської кампанії 1854 – 1855 років. Не менший інтерес становлять публікації подій і у країнах Центральної та Східної Європи, що друкувались на сторінках інших німецькомовних, чеськомовних та угорсько мовних газетних видань ХІХ – ХХ століть.

Довідковий фонд бібліотеки складається з енциклопедичних видань, а саме: угорських – “A Pallas Nagy Lexikona”, „Revai Nagy Lexikona”, російських – окремих томів „Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона”, різних архівних довідників та путівників.

До науково-довідкового апарату наукової бібліотеки входять алфавітні каталоги на угорські, чеські, російські, українські книжкові та журнальні фонди; алфавітний – на газетний фонд.

Ведеться робота по створенню електронного каталога на фонди бібліотеки.