Регуляторні акти

Закон України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Регуляторні актищо відносяться до сфери діяльності Держаного комітету архівів України:

Постанови Кабінету Міністрів України:

Накази Держкомархіву:

Накази Держархіву області: