Про ДАЗО

Станом на 01.01.2020 року в архіві зберігається 1 383 401 справи, документи яких охоплюють історичні епохи від раннього середньовіччя до початку  ХХI ст. Найдавніший оригінальний документ датований 1391 роком. За період з XV до XVI століття збереглася незначна кількість документів. Значно більше документів збереглося починаючи з XVIІ століття. Вони мають неоціниме значення для вивчення історії Карпатського краю та країн Центральної і Східної Європи.

Різнобарвною є мова документів. До початку XVIІ століття більшість із них написана латинською, хоча є документи на угорській та німецькій мовах. З 30-40-х років ХІХ століття основна їх частина написана на угорській мові, але чимало є їх також на русинській мові. У 20-30-х роках ХХ століття документи написані на чеській, словацькій, частково на русинській, російській, українській, німецькій мовах, а з давнішої доби трапляються на старослов’янській, румунській та мові ідіш.

Науково-довідкова бібліотека архіву нараховує близько 50 тис. томів книжок, журналів, газет, брошур різними мовами народів Європи. Основним науково-довідковим апаратом до документів архіву є описи справ. Розроблені систематичний та тематичні каталоги на документи окремих фондів та на книжки і періодичні видання бібліотечного фонду архіву.

Важливими кроками на шляху до відкритості архівної інформації слід вважати видання рекламно-інформаційного проспекту “Державний архів Закарпатської області”, Переліку фондів архіву на румунській і українській мовах, опису документів фонду “Наджупан Березької жупи” на угорській мові.

З цією ж метою продовжується робота по створенню електронної версії фондового каталогу, анотованого реєстру описів, Переліку фондів радянської доби і періоду незалежної України та підготовки до видання опису справ фонду “Мукачівська греко-католицька єпархія”. В архіві працюють два, хоч і невеликі за кількістю робочих місць, читальні зали. Щороку їх відвідують понад 200 дослідників, які представляють наукові заклади області, України, близького й далекого зарубіжжя.

Крім дослідників, в архів звертаються із запитами численні відвідувачі з метою отримання архівної інформації щодо захисту своїх законних прав та інтересів. Кожний рік архів виконує близько трьох тисяч запитів юридичних і фізичних осіб. Позитивної динаміки набули виробничі і наукові стосунки з архівами Румунії, Угорщини, Словакії, Чехії.

В еволюції юридичного статусу архів пройшов етапи становлення від державної установи, що зберігає архівні документи, виконує науково-методичні завдання до структурного підрозділу обласної державної адміністрації, який крім зазначених вище завдань, виконує функції з реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства, здійснює управління архівною справою і діловодством на території області та контролює їх стан.

У своїй діяльності архів керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами, рішеннями колегії Держкомархіву України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також Положенням про Державний архів Закарпатської області.

У 2003 році колектив Державного архіву Закарпатської області за вагомий внесок у реалізацію Концепції сталого розвитку Закарпаття нагороджено Почесною грамотою Закарпатської обласної ради, а за вагомий внесок у справу формування, збереження і використання історико-культурного надбання українського народу – Національного архівного фонду Подякою Державного комітету архівів України (2005 р.).

У 2010 році трудовий колектив Державного архіву Закарпатської області нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи, багаторічну плідну діяльність із збереження національної історико-культурної спадщини та високу професійну майстерність.