Довідковий апарат

Описи

 • 9033

Каталоги

 • систематичний;
 • предметно-тематичний;
 • предметний;
 • iменний;
 • з особового складу;
 • систематичний до фотофонодокументiв;
 • проведено тематичне розроблення 471 фонду, 146800 од. зб., складено 328070 карток

Картотеки

 • ф. 98 Ужгородська окружна страхова каса Мiнiстерства соцопiки Чехословаччини – iменна;
 • ф. 773 Хустська окружна страхова каса – iменна;
 • ф. 775 Мараморошсигетська окружна страхова каса – iменна;
 • ф. 774 Береговська окружна страхова каса – iменна;
 • ф. 1559 Мукачiвська окружна страхова каса – iменна;
 • ф. П-1 Закарпатський обком комунiстичної партiї УРСР – предметно-тематична;
 • ф. П-4 ЦК КПЗУ – предметно-тематична, iменна;
 • ф. П-62 ЦК СМЗУ – предметно-тематична, iменна;
 • ф. П-93 Обком ЛКСМУ
 • ф. П-339 Партшкола – предметно-тематична, iменна;
 • делегати Першого з’їзду Народних комiтетiв – iменна;
 • делегати Першої партiйної конференцiї КПЗУ – iменна;
 • депутати обласної ради депутатiв трудящих – iменна;
 • закарпатцi, якi перебували в концентрацiйних, робочих таборах, на примусових роботах у роки Другої свiтової вiйни – iменна;
 • особи, якi проходять за рiшеннями сiльських, окружних народних комiтетiв – iменна;
 • особи, якi проходять за справами фондiв КПЗУ – iменна;
 • особи, якi проходять за справами фондiв мiськкомiв, райкомiв компартiї – iменна;
 • особовi справи фонду обкому ЛКСМУ – iменна;
 • перейменування населених пунктiв областi – предметно-тематична;
 • радянсько-чехословацькi вiдносини у 1929-1931 рр. за матерiалами преси краю – предметно-тематична;
 • революцiйно-визвольна боротьбу трудящих Закарпаття в 1917-1944 рр. за матерiалами преси краю – предметно-тематична;
 • рiшення засiдань Ужгородського мiськвиконкому (P-383) Ужгородського мiськвиконкому – предметно-тематична;
 • рiшення окружних, мiських комiтетiв компартiї Закарпатської України 1944-1945 рр. – предметно-тематична
 • соцiалiстичнi перетворення в Закарпаттi, в першi роки пiсля визволення (1944-1945) за фондами окружних, сiльських, мiських народних комiтетiв – предметно-тематична
 • фiльтрацiйнi справи (особи, що повернулися на Закарпаття пiсля його визволення у 1944 р.) – iменна;
 • фонди, що зберiгаються в Державному архiвi Закарпатської областi – предметно-тематична;

Огляди

Тематичнi:
 • грамоти ХІІІ – початку ХIV ст.;*
 • джерела про боротьбу за створення партiйних органiзацiй на Закарпаттi (1918-1921);*
 • документи про революцiйну, визвольну вiйну 1848-1849 рр. в Угорщинi;*
 • урбарiальнi документи ХVIII ст.*
Фондовi:
 • ф. 4 Наджупан Ужанської жупи, м. Ужгород (1429-1919);
 • ф. 21 Крайове управлiння Пiдкарпатської Русi, м. Ужгород (1929-1938);
 • ф. 60 Фамiльний фонд баронiв Перенi (1400-1944 );
 • ф. 61 Архiв п’яти коронних мiст (мм. Тячiв, Сигiт, Довге поле, Вишково, Хуст (1326-1910);
 • ф. 151 Правлiння Мукачiвської греко-католицької єпархiї в м. Мукачевi (1254-1948)