Путівник по фондах Державного архіву Закарпатської області. т.д. Фонди дорадянського періоду.

Путівник по фондах Державного архіву Закарпатської області. т.д. Фонди дорадянського періоду.