Незважаючи на збройну агресію Російської Федерації проти України, українські архівісти не зупинили свою діяльність у сфері розвитку цифрових технологій, відповідно до Договору між Державним архівом Закарпатської області та Управлінням Мукачівської греко-католицької єпархії від 17 травня 2021 року, 25 березня цього року розпочато сканування та приведення в електронний формат (оцифрування) архівних документів Національного архівного фонду в держархіві (м. Берегово), зокрема:

Незважаючи на збройну агресію Російської Федерації проти України, українські архівісти не зупинили свою діяльність у сфері розвитку цифрових технологій,  відповідно до Договору між Державним архівом Закарпатської області та Управлінням Мукачівської греко-католицької єпархії від 17 травня 2021 року, 25 березня цього року розпочато сканування та приведення в електронний формат (оцифрування) архівних документів Національного архівного фонду в держархіві (м. Берегово), зокрема:

Ф.64 Мукачівський чернечий монастир отців Василіан, м. Мукачево, 5996, одиниць зберігання за 1360 – 1949 роки;

Ф.151 Правління Мукачівської греко-католицької єпархії, м. Ужгород, 58347 одиниць зберігання 1646 – 1649 роки, – ці архівні документи стосуються історичного минулого Єпархії, нашого краю та України в цілому.

Працівники держархіву забезпечують підготовку справ для копіювання, а саме: видають/приймають справи з архівосховища, проводять нумерацію/перевірку нумерації аркушів, дезінсекцію/дезінфекцію справ, розброшурування/прошивання справ та за необхідності їх ремонт і реставрацію, а після надають їх для оцифрування у приміщенні держархіву.

Результатом цієї співпраці буде оцифрування архівних документів Національного архівного фонду, створення цифрових копій для фонду користування та забезпечення широкого доступу дослідників, науковців, істориків-краєзнавців, студентів до архівних першоджерел.