Підписання Договору про співробітництво між Державним архівом Закарпатської області та Будапештським столичним архівом (Угорщина)

28 січня 2020 року в читальному залі Державного архіву Закарпатської області (м. Берегово), на підставі Договору про співробітництво між Державним архівом Закарпатської області  та Будапештським столичним архівом (Угорщина) від 15 липня 2014 року пройшло підписання Протоколу про спільні заходи двох архівних установ.

Головною метою Протоколу є оцифрування нотаріальних документів до 1920 року, що зберігаються у держархіві (м. Берегово) та спільна публікація їх у мережі Інтернет, технічне забезпечення доступу до оцифрованих документів у читальному залі.

З метою забезпечення належного зберігання архівних документів перед оцифруванням буде проведено їх реставрацію та консервацію. Цю роботу виконуватимуть спільно реставратори держархіву та Будапештського столичного архіву. Оцифрування відреставрованих та консервованих документів планується провести із залученням представників ТОВ «Arcanum» (Угорщина).

Угорська сторона зобов’язується покрити витрати на придбання матеріалів для реставрації та консервації архівних документів, оцифрування відібраних документів та технічне оснащення читального залу в держархіві, а також перебування представників угорської сторони в Україні тощо.

Витрати, зазначені вище, несе столичний архів за підтримки Національною нотаріальною палатою Угорщини.