Зберегти національне надбання допомагає й міжнародна співпраця Державного архіву Закарпатської області

Держархів області систематично і ефективно здійснює розвиток одного з пріоритетних напрямів своєї діяльності – регіонального міжнародного співробітництва, не зважаючи на значний негативний вплив кризових явищ.

Практика міжнародної архівної співпраці на регіональному рівні сприяє ефективному обміну досвідом з таких важливих питань, як формування баз даних, підготовка архівних довідників та наукових видань, видавнича і виставкова діяльність, проведення спільних науково-практичних конференцій. Спільні проекти з іноземними колегами допомагають виявляти і поповнювати фонди держархіву та Національний архівний фонд України документами зарубіжної україніки.

Керуючись прагненням активізувати співпрацю державного архіву та Будапештського столичного архіву щодо перевидання переліку фондів, які зберігаються в Берегівському підрозділі держархіву та реалізації програми із забезпечення фізичного збереження документів Національного архівного фонду, 15 липня 2014 року в Державному архіві Закарпатської області відбулося підписання Договору про співробітництво між Державним архівом Закарпатської області та Будапештським столичним архівом (Угорщина).

Згідно з Договором розпочнеться оцифрування кадастрових карт. У держархіві зберігається близько 11000 рукописних карт, з яких приблизно 4500 карт – так звані кадастрові карти. Кадастрові карти, виготовлені у 1856-1890 роках до теперішнього часу є найдокладнішими основними картами всієї історичної Угорщини, а також Габсбурзької монархії та Австро-Угорщини. Будапештський столичний архів має великий досвід роботи з оцифрування кадастрових карт та їх веб-публікації. На сьогоднішній день на угорському архівному порталі опубліковано оцифровані, узгоджені між населеними пунктами і геореферовані (тобто такі, яким присвоєно геокоди, узгоджені, які можна вставити у будь-яку просторово-інформаційну базу) карти 14 комітатів (див. http://www.archivportal.arcanum.hu/kataszter/).

Карти трьох комітатів (Березького, Угочанського, Ужанського), що зберігаються у Берегівському підрозділі держархіву, планується опублікувати, вставивши їх у цю базу. В залежності від стану документів, розпочнеться оцифрування і решти рукописних карт. Згідно з планом, можливо буде оцифрувати ще близько 3500 карт. В цілому планується оцифрувати приблизно 8000 карт, з яких 4500 кадастрових карт передбачено геореферувати. Всі цифрові документи будуть опубліковані на веб-сайті держархіву, а також – на угорському архівному веб-порталі.

Зазначеним Договором передбачається також надання матеріально-технічної допомоги Будапештським столичним архівом державному архіву області. Зокрема, буде закуплено стелажне обладнання Dexion-Salgo, робочі столи, стільці, промислові пилососи, медичні маски, пензлі, ластики, японський папір, клейкі стрічки та інше, також будуть закуплені безкислотні коробки, призначені для зберігання архівних документів. Засоби, що будуть закуплені призначаються для проведення робіт з реставрації та надійного зберігання архівних документів Національного архівного фонд.

Одним із пунктів Договору є і перевидання „Списку фондів, що зберігаються у Берегівському підрозділі Держархіву Закарпатської області (до 1918 р. та 1939-1944 рр.)”, (упор. Делеган М., Куташі О., Будапешт, 2009) двома мовами та з включенням до нього переліку церковних метричних книг за період до 1918 року (із зазначенням назв населених пунктів та крайніх дат документів за районами). Електронний варіант також буде розміщений на сайті держархіву.

Держархівом області буде продовжено співробітництво з міським архівом м. Будапешт, найблищим часом відбудеться кілька відряджень працівників архіву до Угорщини з метою обміну досвідом роботи. Активно здійснюється реалізація договірних зобов’язань спільно з Сатумарським повітовим музеєм (Румунія), проводяться науково-дослідницька робота і підготовка видавничої діяльності. В результаті на основі виявлених архівних документів у держархіві і музеях Румунії видано три томи збірника документів „Мукачівська греко-католицька єпархія. Документи”.

Державним архівом Закарпатської області укладено Договір про співробітництво з Пряшівським університетом щодо дослідження історичного минулого прикордонних територій України та Словацької Республіки, у тому числі забезпечення збереженості архівних документів цієї тематики шляхом створення фонду користування на такі документи в електронному форматі.

В рамках своїх повноважень, державним архівом області планомірно здійснюється виконання зобов’язань за чинними міжнародними договорами про співробітництво з Будапештським міським архівом, Саболчь-Сатмар-Береським комітатським архівом Національного архіву Угорщини, Сатумарським повітовим музеєм (Румунія) та Пряшівським університетом у Пряшеві (Словацька Республіка).

Михайло Марканич,
заступник директора Державного архіву Закарпатської області