Закарпатські втікачі в СРСР: через табори ГУЛАГу і БУЗУЛУК до рідних Карпат

УДК 94(477.87)*1939/1949*
ББК 63.3(4УКР-43АК)62
3 18

Упорядники – О.М.Корсун, О.М. Пагіря

Масовий нелегальний перехід громадян Карпатської України (Підкарпатської русі) в СРСР, спровокований наслідками березневої 1939 року окупаціїкраю та втраченою надією на мирну розбудову своєї щойно започаткованої карпато-української державності, залишив в народній памятіглибокий та незгладимий слід.