Відділ формування НАФ та діловодства


Начальник відділу – Василина Н.Д. т.(0312) 67-34-35.

Здійснює систематичне поповнення Національного архівного фонду цінними для суспільства архівними документами, що нагромадилися за час діяльності органів державної влади, підприємств, установ і організацій всіх форм власності, громадян та їх об’єднань, а також документів історико-культурної спадщини України.

Виявляє юридичних і фізичних осіб, документи яких підлягають внесенню до НАФ.

У межах своїх повноважень здійснює організаційно-методичне керівництво архівними підрозділами і діловодними службами підприємств, установ, організацій Закарпатської області та допомагає у підготовці нормативно-методичної документації з організації діловодства і архівної справи. Проводить перевіряння роботи служб діловодства, експертних комісій та архівів юридичних осіб – джерел формування НАФ.

Виконує роботи з науково-технічної обробки (упорядкування) документів юридичних осіб, особового походження та друкованих видань.

Надає консультації про місцезнаходження документів з особового складу ліквідованих установ.

<< Назад