Виставка з нагоди 130 річчя з дня народження першого губернатора Підкарпатської Русі

01 грудня 2016 року у читальному залі держархіву (м. Берегово) відкрилася виставка, присвячена 130 річчю з дня народження першого губернатора Підкарпатської Русі д-ра Г. Жатковича (1886-1967 рр.).

Жаткович Григорій-Ігнатій карпаторуський державний діяч, доктор права, адвокат, журналіст, перший губернатор Підкарпатської Русі в складі Чехословаччини, один із лідерів карпаторуської еміграції в Америці народився 02 грудня 1886 року в с. Голубине Свалявського округу Березької жупи.

В п’ятирічному віці з батьками переїхав до Америки. Ріс в м. Пітсбурзі штат Пенсільванія в сім’ї впливового представника русинської еміграції, видавника газети Греко-католицького об’єднання “Американский русский вестник”. Учився в коледжі св. Вінцента в Нью-Йорці, коледжі св. Духа в Пітсбурзі, Пенсільванському університеті в Філадельфії, працював юрисконсультом корпорації “Дженерал моторс”.

До літа 1918 року не приймав участі в житті русинської емігрантської общини в Америці. “Американська Рада Угро-русинів (АНРУР) звернулася до нього, як до юриста, який знав американську систему, з проханням бути її представником. В жовтні 1918 року доручила йому скласти меморандум по проблемі Підкарпатської Русі для президента США В. Вільсона. Жаткович рахував русинів самобутньою нацією та першою вимогою його меморандуму була незалежність цього народу. Якщо це неможливо, то мирна конференція може запропонувати об’єднання з сусідньою словянською державою (при збереженні повної автономії), об’єднання з Галіцією чи Буковиною не розглядалось.

21 жовтня Жаткович зустрівся з президентом Вільсоном, який радив русинам приєднатися до сусідньої демократичної держави, вступити до Середньоєвропейського демократичного союзу, представники якого зібралися у Філадельфії. Жаткович підписав “Декларацію про спільні цілі незалежних середньоєвропейських народів”, як представник самобутньої нації, русин, зустрівся з чехословацьким лідером, майбутнім президентом Чехословаччини Т.Г. Масариком, вів з ним перемовини про приєднання Підкарпатської Русі до ЧСР.

12 листопада 1918 р. на з’їзді АНРУР в Стрентоні домігся прийняття рішення про об’єднання “Угро-Русі” з ЧСР на умовах автономного штату. В лютому 1919 року Жаткович на чолі американсько-русинської делегації приїхав до Парижу, потім в березні прибув до Ужгороду з метою консолідації русинських “рад”. Центральна Руська Народна Рада на засіданні 5 травня 1919 року прийняла сформульоване Жатковичем рішення про приєднання Підкарпатської Русі до ЧСР на принципах “повної національної автономії”, та рекомендувала Жатковича в якості “повноважного міністра штату”.

Влітку 1919 року Жаткович вів перемови з чехословацькими представниками в Празі та Парижі. В серпні 1919 року був призначений головою Директорії, а в травні 1920 року першим губернатором Підкарпатської Русі. На посту губернатора Підкарпатської Русі Жаткович намагався досягнути автономії як самоуправлючого штату в американській конституційній інтерпретації. При цьому зіштовхнувся з централізмом чехословацької державної системи, яка визнавала самоуправління тільки на рівні сіл, але не регіона. Жаткович як політичний діяч і юрист, сформований в американській демократичній системі, розуміючи безуспішність своїх намагань досягнути для краю обіцяну автономію, не бажаючи бути декоративною фігурою, в березні 1921 року Жаткович склав повноваження губернатора на знак протесту проти позиції чехословацької влади, що не погоджувалися на надання Закарпаттю автономії, приєднання до нього Пряшівщини та на участь закарпатців у виборах до парламенту, і знову повернувся до США, де зайнявся адвокатською практикою.

У 1930-х роках відмовився від ідеї національної окремішності закарпатських русинів, яких став вважати складовою частиною російської нації. Під час Другої світової війни змінив свої античехословацькі погляди, очолив Американську карпаторуську центральну конференцію і видавав газету «Карпатець» (1941–1943), на сторінках якої пропагував необхідність об’єднання Закарпаття з Чехословаччиною.

Помер Г. Жаткович 26 березня 1967 року в м. Пітсбург штат Пенсільванія.

У процесі підготовки до виставки співробітниками архіву виявлені документи, які відносяться до діяльності Г. Жатковича, зокрема:

– лист секретаря Центральної Руської Народної Ради А. Гагатко з викладенням свого ставлення до політичної діяльності Д-ра Г. Жатковича.

– Лист Президії МВС ЧСР в Празі шефу Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді Д-ру Г. Жатковичу з повідомленням про призначення останнього головою тимчасової русинської автономної директорії Підкарпатської Русі.

– Лист одного з заступників Голови Центральної Руської Ради А. Волошина головнокомандуючому військами на території Підкарпатської Русі генералу Е. Енноку з повідомленням про план урочистої зустрічі президента тимчасової русинської директорії Підкарпатської Русі Д-ра Г. Жатковича.

– Прохання Президії МВС ЧСР в Празі шефу Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді надіслати короткі біографічні дані на Г. Жатковича, А. Волошина, Ю. Бращайка, Е. Торонського, Ю. Гаджегу та К. Прокопа.

– Текст з короткими біографічними даними на Г. Жатковича, А. Волошина, Ю. Бращайка, Е. Торонського, Ю. Гаджегу і К. Прокопа, підготовлений директорією Підкарпатської Русі для надання Президії МВС ЧСР в Празі.

– Протокол спільного засідання представників Цивільного управління Підкарпатської Русі, військового командування на Підкарпатській Русі і тимчасової русинської автономної директорії Підкарпатської Русі, на якому члени зазначеної директорії були введені до складу Цивільного управління.

– Лист тимчасової русинської автономної директорії Підкарпатської Русі Раді Міністрів ЧСР в Празі з вимогою про надання їй права призначити депутатів до Національних зборів ЧСР від Підкарпатської Русі.

– Лист головнокомандуючого військами на території Підкарпатської Русі генерала Е. Еннока голові тимчасової русинської автономної директорії Підкарпатської Русі Д-ру Г. Жатковичу з повідомленням про вирішення питання відносно заробітної плати голови та членів зазначеної директорії.

– Лист Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді, Президії МВС ЧСР в Празі, Раді Міністрів ЧСР, Міністерству уніфікації ЧСР, канцелярії президента ЧСР з викладенням змісту приватної бесіди Д-ра Г. Жатковича з Д-ром Марваном, яка відбулася 29 грудня 1919 року.

– Лист Президії МВС ЧСР в Празі шефу Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді з проханням повідомити про діяльність тимчасової русинської автономної директорії Підкарпатської Русі та політичну програму Д-ра Г. Жатковича.

– Лист Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді Президії МВС ЧСР в Празі, Голові Ради Міністрів ЧСР, Міністерству уніфікації ЧСР і канцелярії президента ЧСР з повідомленням про діяльність тимчасової русинської автономної директорії Підкарпатської Русі та її членів

– Лист Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді Президії Ради Міністрів ЧСР в Празі з повідомленням про те, що вимога тимчасової русинської автономної директорії Підкарпатської Русі щодо надання їй права призначати депутатів до Національних зборів ЧСР, суперечить основним принципам виборчого законодавства.

– Рапорт міністерського радника Й. Брусака про античеську та антидержавну спрямованість діяльності тимчасової русинської автономної директорії Підкарпатської Русі.

– Лист Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді Президії МВС ЧСР в Празі з викладенням позиції тимчасової русинської автономної директорії Підкарпатської Русі відносно надання території Підкарпатської Русі автономії у складі Чехословацької республіки.

– Лист Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді Президії Ради Міністрів ЧСР в Празі, МВС ЧСР в Празі, Міністерству уніфікації ЧСР, канцелярії президента ЧСР з повідомленням про античеську спрямованість діяльності тимчасової русинської автономної директорії Підкарпатської Русі.

– Лист шефа Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді, Президії Ради Міністрів ЧСР в Празі з повідомленням про політичну агітацію прихильників Д-ра Г. Жатковича серед рядових 66-го піхотного полку в Ужгороді.

– Лист Президії політичного реферату Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді Президії Ради Міністрів ЧСР в Празі з проханням повідомити про результати поїздки тимчасової русинської автономної директорії Підкарпатської Русі до Праги.

– Лист шефа Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді Д-ра Я. Брейхи Президії МВС ЧСР в Празі з викладенням змісту “Прокламації Д-ра Г. Жатковича до Центральної Народної Ради в Ужгороді від 12 серпня 1919 року.

– Заперечення на політичну програму Д-ра Г. Жатковича, складені заступником Голови Центральної Руської Народної Ради А. Гагатко.

– Заява заступника Голови Центральної Руської Народної Ради А. Гагатко з поясненням причин неможливості вести переговори із Д-ром Г. Жатковичем та його прихильниками.

– Лист шефа Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді Президії МВС ЧСР в Празі з повідомленням про відношення до тимчасової русинської автономної директорії Підкарпатської Русі до “Ліги русинів” та політичну програму Д-ра Г. Жатковича.

– Лист МВС ЧСР в Празі канцелярії президента ЧСР, Президії Ради Міністрів ЧСР, Президії МЗС ЧСР з повідомленням про політичні відносини на території Підкарпатської Русі та діяльність тимчасової русинської автономної директорії Підкарпатської Русі.

– Лист Голови Ради Міністрів ЧСР Тусара Д-ру Г. Жатковичу з повідомленням про його призначення тимчасовим губернатором Підкарпатської Русі.

– Лист Президії Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді Президії Ради Міністрів ЧСР в Празі з повідомленням про зустріч віце-губернатора Підкарпатської Русі П. Еренфельда з представниками русофільської партії А. Бескида і соціал-демократичної партії з питання організації останніми демонстрацій протесту проти губернатора Підкарпатської Русі Д-ра Г. Жатковича.

– Повідомлення віце-губернатора Підкарпатської Русі П. Еренфельда Президії Ради Міністрів ЧСР в Празі про організацію соціал-демократичною партією акцій протесту проти губернатора Підкарпатської Русі Д-ра Г. Жатковича.

– Повідомлення віце-губернатора Підкарпатської Русі П. Еренфельда Президії Ради Міністрів ЧСР в Празі, Президії МВС ЧСР в Празі, канцелярії президента ЧСР про загальний страйк робітників в Ужгороді, спрямований проти губернатора Підкарпатської Русі Д-ра Г. Жатковича.

– Повідомлення віце-губернатора Підкарпатської Русі П. Еренфельда Президії МВС ЧСР в Празі про страйк робітників в Ужгороді, Мукачеві і Перечині, спрямований проти губернатора Підкарпатської Русі Д-ра Г. Жатковича.

– Повідомлення віце-губернатора Підкарпатської Русі П. Еренфельда на адресу Президії Ради Міністрів ЧСР в Празі, Президії МВС ЧСР, канцелярії президента ЧСР про умови припинення страйку, спрямованого проти губернатора Підкарпатської Русі Д-ра Г. Жатковича.

– Звернення губернатора Підкарпатської Русі Д-ра Г. Жатковича до всіх робітників Підкарпатської Русі з обіцянкою стояти над інтересами політичних партій та захищати законні вимоги трудящих Підкарпатської Русі.

– Переклад статей з американської періодики про політичне становище губернатора Підкарпатської Русі Д-ра Г. Жатковича з коментарями до них.

– Циркуляр Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді з повідомленням про прийняття президентом ЧСР прохання тимчасового губернатора Підкарпатської Русі Д-ра Г. Жатковича відносно його відставки.

– Лист Президії МВС ЧСР в Празі Цивільному управлінню Підкарпатської Русі в Ужгороді з повідомленням про прийняття президентом ЧСР відставки тимчасового губернатора Підкарпатської Русі Д-ра Г. Жатковича. 1 червня 1921 року та ін.

Організатори виставки висловлюють надію, що документи, які представлені в читальному залі можуть зацікавити не тільки відвідувачів виставки, але й тих дослідників, які вивчають історію нашого краю у першій половині ХХ століття.

М.Г.Єремкіна
Начальник відділу використання інформації документів