Високо оцінили роботу районного архіву

Газета КАРПАТСЬКА ЗІРКА від 14 жовтня 2011 №38 (7940)

Інформація давно стала товаром. Хто володіє інформацією, той володіє ситуацією, і навпаки. Це свідчить про суттєві зміни в організації інформаційних ресурсів у суспільстві, доводить, що інформація і документ як її носій, здійснюють вплив на всі аспекти управління, а також на функціонування різних структур, які забезпечують кінцевий результат у економічній сфері. Саме тому така велика увага звертається на діяльність архівів. Наскільки важливими є ці установи для суспільства та його громадян, підтвердила обласна нарада-семінар, яка проходила на базі нашого району. Відкриваючи захід, заступник директора обласного Державного архіву області Михайло Марканич підкреслив, що Великоберезнянщина обрана місцем проведення семінару неспроста, оскільки архівний відділ місцевої РДА є еталоном щодо налагодження чіткої діяльності сучасної архівної служби.

Першим на нараді-семінарі виступив директор Державного архіву області Михайло Місюк. Він наголосив, що в еволюції юридичного статусу архіви пройшли етапи становлення від державної установи, що зберігає архівні документи, виконує науково-методичні завдання до структурного підрозділу державних адміністрацій, який крім зазначених вище завдань, виконує функ-ції з реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства, здійснює управління архівною справою і діловодством на території регіону та контролює їх стан. У своїй діяльності архівні установи керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами, рішеннями колегії Держкомархіву України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також Положенням про Державний архів Закарпатської області. Виступаючий підкреслив, що прикладом бездоганної організації діяльності державної архівної установи може слугувати архівний відділ Великоберезнянської РДА (завідуюча Любов Кохан). Його фахівці уміло координують діяльність органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань архівної справи і діловодства, організовуючи всебічне використання архівних документів проведенням виставок, підготовкою інформаційних стендів до історичних дат і подій, публікаціями у районній газеті. Вартим уваги є досвід щодо здійснення заходів з науково-технічного опрацювання документів та інших напрямків роботи.

На особливостях складання номенклатури наголосила у своєму виступі начальник відділу формування національного архівного фонду Наталія Василина. Вона передусім відзначила, що документи повинні бути розміще-ні так, щоб потрібний можна було знайти за лічені хвилини. Оскільки документів, які відкладаються в процесі роботи суб’єкта, багато, їх організація в поточному збереженні потребує попередньої класифікації, тобто розподілення на групи (справи) для оперативного їх пошуку. Для розподілу документів за справами розробляється найпростіший класифікатор – номенклатура справ. Це – найважливіший документ. Добре складена номен-клатура справ дозволяє мати чітко налагоджене поточне збереження документів. Однак складання номенклатури потребує спеціальних знань. Багаторічний досвід роботи зі складання номенклатур дозволяє стверджувати, що скласти номенклатуру може лише спеціаліст в галузі діловодства або архівіст. Якщо суб’єкт не може сам кваліфіковано скласти номенклатуру, потрібно звернутися в архівну службу.

Про складання інструкції з діловодства, положення про експертну комісію установи та архівного підрозділу поінформувала учасників наради-семінару провідний спеціаліст відділу формування національного архівного фонду Наталія Теслович. Вона наголосила, що пакет цих документів повинен бути у кожного суб’єкта чи об’єкта, а якщо вони великі – в кожному структурному підрозділі. Йдеться про впорядкування нормативно-методичних документів, за допомогою яких можна знайти відповідь на багато питань щодо складання, опрацювання, організації документів. Допомогу у цій справі відповідальним за збереження документації завжди охоче нададуть фахівці архівних служб.

Головний спеціаліст відділу формування національного архівного фонду Олена Марканич наголосила на нюансах передавання документів на постійне зберігання і порядкові створення архівного підрозділу установи. Вона заува-жила, що залежно від термінів зберігання проводиться повне або часткове оформлення справ. Повному оформленню підлягають справи постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання та справи особового складу. Повне оформлення передбачає виконання визначеного переліку видів робіт.

Справи ж короткотермінового зберігання (до 10 років) підлягають частковому оформленню. Усі ці нюанси повинні досконало знати відповідальні за збереження документів у кожній установі, організації, на кожному підприємстві.

На особливостях сучасного науково-технічного опрацювання документів зупинилася у своєму виступі головний спеціаліст відділу формування національного архівного фонду Олеся Ребрик. Йшлося про те, що справа – це сукупність документів, які стосуються одного питання чи ділянки діяльності й уміщені в окрему обкладинку. Формування справи – це визначення належності документів до певної справи й систематизація документів усередині справи. Правильне формування справ сприяє оперативному пошукові потрібних документів, збереженню їх, упорядкуванню діловодства.

Начальник відділу забезпечення збереженості та використання інформації документів обласного Державного архіву Маріанна Лизак акцентувала увагу учасників наради-семінару на умовах зберігання документів. Вона наголосила, що кожен архівний документ — це свідок минулого, світло істини, жива пам’ять, без якого історик приречений на суб’єктивізм та фальсифікацію, а громадяни не знайдуть підтвердження своїх майнових чи соціальних прав. Тому правильне зберігання документів є дуже важливою складовою багатовекторної діяльності архівної установи.

Після завершення роботи наради-семінару відбулося виїзне засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву області. На ньому йшлося про законодавчу базу ЕК ЕПК, організацію їх роботи, підготовку та подання архівних документів установ, підприємств, організацій на розгляд експерт-но-перевірної комісії Держархіву області. Складання номенклатури справ, формування справ та їх збереження пов’язані з експертизою цінності документів. Під експертизою розуміють визначення практичного та наукового значення документів, визначення термінів їх зберігання.

Наскільки відповідає стан цієї роботи в установах, організаціях та на підприємствах району, засвідчили повідомлення відповідальних за зберігання документів. Так, завідуюча загального відділу районної ради Галина Пожар детально розповіла про підготовку та передавання справ районного самоврядного органу до архівного відділу РДА. Вона зупинилася, зокрема, на особливостях нумерації аркушів, складання внутрішнього опису документів, складання засвідчу вального напису, підшиванні або оправленні, оформленні обкладинки справ, складанні та оформленні описів справ у діловодстві установи. Після інформації виступаюча відповіла на запитання членів експертно-перевірної комісії Державного архіву області. Відчувалося, що вона чудово обізнана з усіма нюансами сучасного діловодства, розуміє важливість кожної його складової.

Зацікавив учасників засідання також виступ відповідальної за діловодство Великоберезнянського районного центру зайнятості Тетяни Корнутяк, яка розповіла про основні завдання та організацію роботи експертної комісії колективу. Оскільки йдеться про специфічну державну установу, то повідомлення викликало низку запитань.

Про експертизу та порядок відбору документів на зберігання в Ужанському національному природному паркові розповів відповідальний за цей напрямок роботи Олександр Ярош. Діяльність природоохоронних закладів також відзначається низкою правових та організаційних особливостей, що неминуче позначається на роботі з документами, починаючи від їх створення до зберігання. Виступ засвідчив, що ця справа у колективі відповідає сучасним вимогам.

Потрібно зауважити, що у інформаціях неодноразово за зразок добре поставленої роботи архівної установи у різних напрямках неодноразово ставився відповідний відділ Великоберезнянської райдержадміністрації. А тому завідуючій Любові Кохан довелося вставляти свої роз’яснення, репліки та доповнення, які засвідчили, що очолювана нею установа працює не лише згідно своїх функціональних обов’язків, а й творчо, намагаючись запроваджувати найпередовіші технології роботи з архівними документами. Відчувалися і добре знання ситуації із веденням діловодства в різних колективах району, налагоджена співпраця діловодів з фахівцями архівного відділу РДА.

Відтак усе це підтвердив на підсумковому засіданні директор Державного архіву області Михайло Місюк. Він підкреслив, що досвід роботи з документами архівного відділу Великоберезянської РДА заслуговує по-ширення у інших установах Закарпаття, а проведені нарада-семінар та виїзне засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву області стали ще одним кроком піднесення важливих напрямків роботи зі збереження документів.

Кохан Любов Юрієвна,
начальник архівного відділу Великоберезнянської РДА