Відлуння жахливої трагедії (До 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні

Збірка статей, опублікованих у газетах 30-х років ХХ ст. в Підкарпатській Русі) / Упорядкув. М. В. Делеган, С. А. Вискварко. – Ужгород: ВАТ “Патент”, 2008. – 160 с.

ББК 63.3(4УКР-4ЗАК)622
В 42
УДК 94(477.87)”1929/1933″
ISBN 978-966-8760-55-6

© М. В. Делеган, С. А. Вискварко, упорядкування, 2008

© ВАТ “Патент”, 2008

Трагедію українського народу 1932-1933 років неможливо було приховати. Відлуння про неї доходили до більшості країн Європи, у тому числі і до Чехословацької республіки, до складу якої у той історичний період входило і Закарпаття. У Державному архіві Закарпатської області збереглися підшивки газет 30-х років ХХ ст., у яких публікувалися відгуки. Саме вони послужили основою для підготовки цього збірника.

Пропоновані читачам газетні статті, зібрані та систематизовані, публікуються вперше.