У поштовому архіві Клуж-Напока (Румунія).Серпень 2008 р.

У центрі – голова закарпатського осередку Спілки архівістів України М. В. Делеган. Справа – директор архіву Клуж-Напока Іоан Драган.

Нині триває робота з видання другого тому збірника документів, що зберігаються у сховищах Державного архіву Закарпатської області і стосуються історії, насамперед, двох країн, а також інших держав Карпатського регіону. З румунськими колегами проробляється ряд міжнародних грантових проектів. Зазначимо, що місцевий осередок Спілки архівістів України надає також посильну підтримку українцям, які мешкають у Румунії. Під час поїздок до Румунії спілчанцями здійснювався пошук документів з історії України, зокрема Закарпаття, у архівах сусідньої країни. Зокрема, у 2008 році у повітовому архіві міста Клуж-Напока було виявлено оригінальний лист Б. Хмельницького, що датується 1648 роком, а також численні документи з історії Закарпаття, насамперед Мараморошчини, яких не торкалася рука дослідника. До речі, в Україні існує державна програма підтримки українців за кордоном. Днями черговий документ зазначеної тематики видав Кабінет Міністрів України. А у звітній доповіді про це – жодного слова. Я вважаю, що Спілка не використовувала свої реальні можливості. Нові підходи у міжнародній співпраці місцевого осередку Спілки архівістів України та Державного архіву області намітилися з колегами зі Словаччини: крім спільної роботи з колегами – архівістами, укладено Угоду про співпрацю із Інститутом суспільних наук Словацької академії наук (м. Кошіце). Відповідно до угоди 9-10 червня 2008 року. Державний архів Закарпатської області, місцевий осередок Спілки архівістів України, Інститут суспільних наук Словацької академії наук в м. Кошіце та факультет гуманітарних наук університету Матея Бели в Банській Бистриці провели у конгресовому центрі Академії наук Словаччини Міжнародну наукову конференцію “Українська Повстанська Армія в повоєнний період у Карпатському регіоні: бандерівці – факти, домисли та легенди”. 11-14 листопада 2009 року, там же, у Словаччині, відбулася друга Міжнародна наукова конференція на зазначену тему. Організатори – попередні. Спонсором конференції та її активним учасником залишається народний депутат України С. М. Аржевітін. Закарпатський осередок Спілки архівістів України, Державний архів області активно і систематично пропагують невідомі сторінки історії України серед українців та місцевого населення сусідніх держав, демонструють реальну відкритість архівних джерел в умовах молодої української демократії. До прикладу, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 року № 594 “Про затвердження Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки”, наказу Державного комітету архівів України від 30 липня 2008 року № 164 щодо виконання заходів Державної цільової програми та відповідного наказу Державного архіву області від 7 листопада 2008 року, 20 листопада 2008 року у мерії міста Ніредьгаза Угорської Республіки було організовано і відкрито виставку архівних документів з нагоди 75-річчя Голодомору в Україні 1932-1933 років. На виконання наказів Державного комітету архівів України від 19.05.08 № 101 “Про виконання Плану першочергових заходів щодо розвитку зв’язків з українцями, які проживають за межами України, із збереження, захисту та популяризації культурних надбань українства у світовому цивілізаційному просторі на 2008-2009 роки”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 668-р, голова закарпатського осередку Спілки архівістів України, директор архіву 26-28 листопада 2008 року в м. Кошіце Словацької Республіки, відповідно до угоди щодо міжнародної наукової співпраці, взяв участь у роботі міжнародного семінару “Українська Повстанська Армія і Словаччина після Другої світової війни”. Важливою складовою семінару була виставка документів з проблем УПА з фондів українських архівів, підготовлена та організована спілчанським осередком та Держархівом області. Одночасно, вперше у такому форматі та в історії архівної справи області, в приміщенні Кошіцького обласного архіву (Словаччина) було презентовано ще одну виставку – експозицію видань Державного архіву Закарпатської області. Подібної акції за всю історію архівної справи не проводив жоден архів України. Обидві виставки, особливо публікації архіву, викликали жвавий інтерес словацьких архівістів, науковців і засобів масової інформації, заявила директор Кошіцького архіву Мілена Остролуцька. Директори Державного архіву Закарпатської області України та Інституту суспільних наук Словацької академії наук провели консультації щодо стану і перспектив реалізації у 2009 році спільного проекту на тему: “Дослідження інтеграції українського етносу в Карпатському регіоні у повоєнний період”. З представниками вищих навчальних закладів Словаччини (П. Коня і П. Шворц) було обговорено питання подальшого розвитку співпраці. Відбулася також зустріч з представником Кошіцької телевізійної компанії “АТАКАХ” Свого Кратохвіловою (на її прохання), з якою обговорювалося питання участі архівістів Закарпаття у створенні фільму про складну долю жертв сталінського режиму, в тому числі словаків та закарпатців. Осередок Спілки архівістів України на Закарпатті, Державний архів Закарпатської області мають стабільні ділові стосунки з генеральними консульствами Словаччини в Ужгороді та Угорщини в Ужгороді і Берегові, Чехії – у Львові, Румунії – у Чернівцях. Вважаю, що спілчанська робота оперативніше має відображатися на сайті Спілки архівістів України. З цією метою його необхідно регулярно оновлювати. Доцільно було б відновити також видання Вісника САУ.