Сучасне діловодство та архівна справа

Газета УЖГОРОД – 2011.– 22 жовтня. – № 40 (664)

Днями на базі архівного відділу Великоберезнянської районної державної адміністрації працівниками державного архіву проведено семінар „Сучасне діловодство та архівна справа”, а також виїзне засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Закарпатської області для працівників архівних підрозділів та членів експертних комісій установ, організацій, підприємств – джерел формування Національного архівного фонду.

Працівники Держархіву області надали кваліфіковані консультації головам експертних комісій, відповідальним за діловодство та архіви установ щодо законодавчої бази з питань архівної справи, вимог до складання номенклатур справ та оформлення описів справ постійного строку сберігання, описів справ з особового складу, актів про вилучення документів для знищення, не внесених до Національного архівного фонду, тимчасового зберігання документів у структурних підрозділах установ і передавання справ до архіву установи, а також про забезпечення збереженості документів.

З учасниками семінару проведено екскурсію та ознайомлення з умовами зберігання документів в новому приміщенні архіву та одному з кращих архівних відділів райдержадміністрації, архівному відділі Великоберезнянської РДА. У роботі семінару взяли участь представники 19 установ, організацій, підприємств району (29 слухачі). Учасники семінару отримали науково-методичні матеріали з питань архівної справи та діловодства.

Мета семінару – поглиблення знань слухачів із законодавчо-нормативною базою роботи архівних підрозділів, обмін досвідом, формування творчого підходу до використання отриманих знань у практичній роботі.

Цього ж дня з метою надання організаційно-методичної допомоги експертній комісії архівного відділу Великоберезнянської райдерж-адміністрації та членам експертних комісій установ, підприємств, організацій, було проведено виїзне засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Закарпатської області.

На виїзному засіданні ЕПК Держархіву області йшлося про організацію роботи експертних комісій установ, підприємств, організацій, про підготовку та подання архівних документів (описів справ постійного зберігання, описів справ з особового складу та актів про вилучення документів для знищення не внесених до Національного архівного фонду) на розгляд експертних комісій та експертно-перевірної комісії державного архіву області. Було заслухано також голів експертних комісій: Великоберезнянської районної ради – про підготовку і передавання справ постійного терміну зберігання до архівного відділу Великоберезнянської РДА; Великоберезнянського районного центру зайнятості – про основні завдання та організацію роботи експертної комісії; Ужанського національного парку – про проведення експертизи цінності документів Ужанського національного парку.

Проведення зазначених заходів сприяє покращенню роботи працівників архівних установ області та членів експертних комісій установ, організацій підприємств – джерел формування Національного архівного фонду.

Михайло Марканич,
заступник директора Державного архіву Закарпатської області