Презентація книги про політичні репресії закарпатців у 1947 – 1953 рр.

Газета “Карпатський Об`єктив”Опубліковано: 07.03.2017

На днях у приміщенні Державного архіву Закарпатської області, відбулася презентація книги „Посилення політичних репресій проти мешканців Закарпаття на завершальному етапі його радянізації. 1947 – 1953 рр.”//Збірник архівних документів і матеріалів. – Ужгород: Всеукраїнське державне видавництво „Карпати”. – 2016. Упорядник: О.М. Корсун

Закарпатська громадськість майже щорічно має можливість знайомитися з архівними документами про історію нашого краю, що публікуються у Книгах обласної редколегії „Реабілітовані історією”. Історію надзвичайно цікаву і, водночас, насичену драматичними і трагічними подіями. Лише в останні роки з`явилися такі унікальні за своїм змістом документальні видання як „Тернистий шлях до України: Закарпаття в європейській політиці. 1918 –…1945рр” (упрядники О.Д. Довганич і О.М. Корсун) та три томник „Карпатська Україна: документи, хроніка подій та персоналії. 1938 –…1946 рр” (упрядники першого тому О.Д. Довганич, О.М. Корсун і О.М. Пагіря, другого – С.Д. Федака), в яких висвітлюються етапи рішучих виступів закарпатців за національну свободу та реалізацію своїх державотворчих устремлінь по розбудові рідного краю як автономного, а згодом – і проголошення незалежного державного утворення, якою стала Карпатська Україна. На початку Другої світової війни і загарбницького перерозподілу європейських територій події в тогочасній політичній ситуації Підкарпатської Русі – Карпатській Україні, стали помітним кроком до відродження Соборної Української Держави, в якій випала честь жити сучасному поколінню Незалежної України.

У лютому 2010 року в приміщенні Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, за участі представників архіву, засобів масової інформації, науковців відбулась офіційна презентація першого тому три томного видання архівних документів і матеріалів „Карпатська Україна. Документи і матеріали. Хроніка подій. Персоналії”. Як уже було зазначено, що це документальні книги у трьох томах про один із найзагадковіших феноменів українського державотворення ? Карпатську Україну, в якій всебічно представлені труди і дні її формування, розбудови та руйнації за умов терористичних актів двох великих європейських держав ? Угорщини й Польщі (1938-1939), окупації гортіївською Угорщиною за згодою гітлерівської Німеччини (1939-1944) та входження до складу радянської держави (1944-1946). Тут подано найповніший на сьогодні обсяг архівних документів і матеріалів з фондів ГДА, СБУ, архіву УСБУ в Закарпатській області, ЦДАВО, ЦДАГО, Державного архіву Закарпатської області, архіву СУН в Києві, Центру досліджень визвольного руху у Львові та окремих московських архівів. Вміщено хроніку подій Карпатської України на основі широкого, відомого нині масиву джерел. З належною повнотою, наскільки це дозволяють доступні нині джерела, охарактеризовано постаті творців Карпатської країни.

У 2011 році рядові поцінювачі історії, педагогічна і наукова громадськість отримали фундаментальний збірник документів „Закарпатські втікаів СРСР: через табори ГУЛАГу і БУЗУЛУК до рідних Карпат. 1939 ? 1949 рр.” (упорядники О.М. Корсун і О.М. Пагіря) про трагічну долю мешканців краю, які з початком Другої світової війни масово переходили в Радянський Союз, відразу попадаючи у табори ГУЛАГу. Документи які розміщені у цьому збірнику переконливо свідчать, що поштовхом до втечі закарпатців в радянську державу був комплекс причин. У першу чергу, вплинули довголітня пропаганда про СРСР як державу „необмежених можливостей” і „захисницю знедолених народів”, кривава розправа іноземних нападників над оборонцями Карпатської України, невдоволення утиском рідної мови і, головне, втратою перспективи на незалежність свого краю.

Особливу увагу громадськості привернув увагу опублікований черговий документальний збірник „Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси. 1944–1945 рр.” (упорядник О.М. Корсун), підготовлений колективом редколегії обласної Книги „Реабілітовані історією”.

Цей збірник присвячується пам`яті місцевих угорців і німців, мешканців Закарпаття, що безвинно постраждали у повоєнний період. В ньому вперше систематизовано основні архівні документи радянських урядових та керівних органів державної безпеки, внутрішніх справ, військового командування 4-го Українського фронту – укази, постанови, накази, розпорядження, звітні матеріали тощо, на підставі яких фронтові органи НКВС і підрозділи військової контррозвідки „Смерш”, а пізніше МДБ та МВС за участю місцевих управлінських і комуно-партійних структур провели у 1944–1946 роках антинародні за своєю суттю депортаційні акції проти населення Закарпатської України.

До збірника „Закарпатські угорці і німці…” ввійшли унікальні документи, що стосуються вказаної проблеми. Значну частину документів збірника становлять матеріали з архівних фондів Державного архіву Закарпатської області, Управління СБ України та Управління МВС в Закарпатській області, а також з приватних збірок окремих громадян.

У 2014 році вийшов в світ черговий збірник архівних документів і матеріалів „Колективізація в Закарпатті: політичні та адміністративні заходи примусового впливу на селян. 1944-1945 рр.» (упорядник О.М. Корсун), підготовлений колективом редколегії обласної Книги „Реабілітовані історією”. У цьому збірнику відкриваються невідомі широкому загалу сторінки періоду проведення „суцільної” колективізації в Закарпатті, який залишився у пам`яті мешканців краю як час надзвичайно болісних змін? періоду від одноосібної до колгоспної системи господарювання на землі, колективних виступів проти організації колгоспів та масових арештів селян і їхньої ізоляції в табори ГУЛАГу. Комуно радянська система, маніпулюючи гаслами „переможних ідей комунізму” і „проявами ініціативи трудового селянства”, від початку намагалися міфологізувати перебіг тодішніх подій.

До збірника увійшли документи з фондів Державного архіву Закарпатської області, відомчих управлінь СБУ України та МВС України в Закарпатській області, Закарпатської обласної прокуратури, Апеляційного суду Закарпатської області, матеріали з фодів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка та приватних збірок громадян

Науковий пріоритет збірників полягає в тому, що більшість поданих в них документів друкується вперше. Вони дозволяють послідовно простежити розвиток історично доленосних для Закарпаття подій у повоєнний період. А з огляду на величезний обсяг архівних матеріалів, включених до збірників, і їх документальну змістовність вони поки що залишаються найбільш повним інформативним виданням про минулі події, пов`язані з інтернуванням та депортаціями, застосованими радянськими органами безпеки і внутрішніх справ, поряд з репресіями інших верств мешканців краю, до місцевого населення Закарпаття.

03 березня у приміщенні Державного архіву Закарпатської області, відбулася презентація чергової книги „Посилення політичних репресій проти мешканців Закарпаття на завершальному етапі його радянізації. 1947 – 1953 рр. Упорядник: О.М. Корсун. Підготовленої редколегією обласної Книги „Реабілітовані історією. Закарпатська область”. Фундаментальний збірник архівних документів і матеріалів, висвітлює період посилення комуно-партійного і адміністративного тиску на мешканців краю в перші роки його перебування у складі радянської держави. На конкретних фактах розкривається підступна роль Указу Президії Верховної Ради СРСР від 26 травня 1947 р. „Про відміну смертної кари”, що дав можливість органам МДБ під виглядом виконання вимог цього Указу застосувати до різних категорій місцевого населення широкі заходи політичного переслідування та засудження на 25 років позбавлення волі в „особливих таборах” горезвісної каральної системи ГУЛАГу. Для багатьох цей шлях завершився зневірою в людей, втратою здоров’я, сім’ї і найдорожчого – життя: у розстрільних казематах органів НКВС-МДБ на території рідного краю, на етапах і табірних нарах від хвороб, недоїдання та виснажливої праці у шахтах, рудниках, лісоповалах і туги за рідним краєм.

На жаль, комуно-партійні та радянські обласні органи не стали на захист свого населення і у багатьох випадках своїм втручанням прямо заохочували таке насилля. Внаслідок привнесеного майже в кожну закарпатську родину частки загального горя вдалось притупити громадське відчуття очевидної наруги над окремими громадянами, національними та релігійними громадами і їх соціальними прошарками.

Книга наповнена великою кількістю конкретних фактів масового протистояння мешканців краю радянській тоталітарній системі та її каральним органам.

До збірника ввійшли архівні документи з фондів Державного архіву Закарпатської області, відомчих архівів Управління СБ України та Головного Управління національної поліції України в Закарпатській області, окремі архівні матеріали з фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка, Закарпатського крайового культурно-освітнього товариства „Просвіта” та приватних збірок громадян.

Розміщені у збірниках документи і матеріали, що готуються та видаються редколегією обласної Книги „Реабілітовані історією. Закарпатська область” дають змогу громадянам охопити весь спектр поки що малодосліджених, документальних свідчень про минулі події повоєнного періоду і зробити по них свій неупереджений висновок.

Карпатський об`єктив>>

Михайло Марканич,
заступник директора держархіву,
член Національної спілки журналістів України