Перша міжнародна українсько-угорська конференція архівістів. Ужгород, 2003 р.

Веде засідання голова закарпатського осередку, член Правління Спілки архівістів України М. В. Делеган; зліва – перший заступник голови САУ І. Б. Матяш; справа — перший заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації О. О. Гаваші

Першою спільною конкретною справою було видання Державним архівом Закарпатської області і Собольч-Сотмар-Березьким комітатським архівами, за активної участі спілчанських осередків, опису І Фонду 10 “Березький комітат. 1342-1800” у 1998 році.

У квітні 2005 року, під час перебування активістів Спілки архівіс-гів України на чолі з нинішнім першим заступником голови Держав¬шого комітету архівів України Іриною Матяш в Будапешті, було під¬писано Угоди про співробітництво між Спілкою архівістів Угорщини : України та Спілкою архівістів Угорщини і Закарпаття. В результаті, уже 5-7 вересня 2005 року в Ужгороді, на базі Державного архіву За¬карпатської області, було проведено Першу українсько-угорську міжнародну науково-практичну конференцію архівістів “Актуальні про¬блеми створення науково-довідкового апарату архівів та дослідження архівної україніки і архівної гунгаріки”.

Вітання конференції надіслав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Юрій Мушка. В роботі конференції взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні Янош Тот, який у своєму виступі, зокрема, наголосив, що в його дипломатичній практиці не було випадку, коли б так швидко міжнародні домовленості було реалізовано на практиці.

Під час конференції науковці та архівісти обговорили питання видання архівних довідників, формування баз даних, структури архівних систем та науково-довідкового апарату, практичні аспекти доступу де ретроспективної інформації та ряд інших питань.