Нові форми співпраці

Наступні роки наповнилися новими формами співпраці. Зокрема, 26 липня 2007 року в Ужгороді було підписано Договір про співпрацю між Державним архівом Закарпатської області України та Будапештським міським архівом Угорщини, у реалізації якого помітне місце відведено спілчанським осередкам. Договір – продовження плідної співпраці архівістів України та Угорщини в рамках Угоди про співробітництво між Спілками архівістів двох країн від квітня 2005 року.

Згідно з Договором від 26 липня 2007 року архівісти Угорщини, члени місцевих осередків виявляють у архівах Угорщини документи категорії “зарубіжна україніка”, які вийдуть у світ спеціальним виданням. Закарпатські активісти Спілки підготували Анотований реєстр фондів та описів з історії Угорщини від найдавніших часів до 1918 року, який вийде на початку 2010 року. Згодом ними ж буде підготовлено продовження видання за період 1938-1944 роки.

У активі співпраці – щорічні спільні акції – участь у днях архівістів, наукових конференціях, обмін досвідом, спеціальною літературою, групами спеціалістів з метою вивчення практики роботи, обмін виставками і т. ін.

Місцевий осередок Спілки – активний учасник упродовж десятка років українсько-угорської комісії з питань реституції культурних цінностей, українсько-угорської комісії з питань нацменшин і т. ін.

У перспективі передбачаються нові міжнародні проекти: саме про це йшлося нещодавно під час зустрічі у Держархіві Закарпатської області з новопризначеним директором Собольч-Сотмар-Березького комітетського архіву, головою місцевого спілчанського осередку Свою Мечеї.

2010 року, відповідно до попередніх домовленостей, угорська сторона погодилася провести спільно з закарпатським осередком Спілки архівістів України Другу українсько-угорську конференцію архівістів.

Історичні особливості регіону, участь архівістів Закарпаття у силу своїх повноважень і можливостей у просуванні України шляхом європейського вибору принесли певні позитиви у спільних зусиллях з колегами з сусідньої Румунії. Ще у 2004 році за кошти румунського партнера було опубліковано на двох мовах – українській та румунській – “Перелік фондів Державного архіву Закарпатської області”, що значно розширило можливості дослідників обох країн.

У 2007 році, також за кошти румунського партнера, вийшло у світ спільне видання “Мукачівська греко-католицька єпархія. Документи” на українській та румунській мовах.

Документи, що вперше опубліковані у збірнику, є своєрідним історичним екскурсом широким географічним ареалом, відомому під назвою “Регіон Верхнього Потисся”, якому притаманні стабільні й міцні, колоритні культурні та поліетнічні у цілому, добросусідські відносини упродовж багатьох століть.