Нарада-семінар

Газета КАРПАТСЬКА ЗІРКА від 06 листопада 2015 №40(8130)

про ПОРЯДОК передачі виборчої та іншої документації сільських, селищних, районних виборчих комісій з виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів на зберігання до державної архівної установи.

Після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів сільські, селищні, районні виборчі комісії з виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів (далі – територіальні виборчі комісії) передають виборчу та іншу документацію до державної архівної установи згідно із Порядком передачі виборчої документації.

Перелік виборчої документації виборчих комісій, що передається до державних архівних установ

Документи дільничних виборчих комісій з виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів передаються до державної архівної установи через відповідну сільську виборчу комісію.

Після завершення підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та складання у порядку, визначеному Законом України “Про місцеві вибори ” (далі – Закон), протоколів з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу дільнична виборча комісія негайно надсилає до сільської, селищної виборчої комісії такі документи:

– пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу;

– пакети з виборчими бюлетенями;

– контрольними талонами;

– за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі;

– актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими виборчою комісією;

– список виборців для місцевих виборів.

Після закінчення строку повноважень дільничних виборчих комісій документи, які втратили практичне значення, і такі, що не підлягають зберіганню в державній архівній установі, знищуються в порядку, визначеному Архівними правилами.

Акти про знищення документів надсилаються до відповідної сільської виборчої комісії з відповідних місцевих виборів у встановленому законом порядку.

Після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів відповідні територіальні виборчі комісії передають на зберігання до відповідних місцевих державних архівних установ такі документи, що належать до Національного архівного фонду:

– рішення територіальної виборчої комісії про формування складу сільських, селищних, районних виборчих комісій та утворення дільничних виборчих комісій;

– рішення (постанови, протокольні рішення) територіальної виборчої комісії та документи, на підставі яких прийнято рішення (подання, заяви, скарги та інші передбачені законодавством документи);

– протоколи засідань територіальної виборчої комісії з відповідними додатками до протоколу засідання комісії;

– протоколи територіальних виборчих комісій про підсумки голосування у виборчому окрузі та про результати місцевих виборів;

– протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях;

– фінансові документи виборчої комісії (кошториси, штатний розпис, плани асигнувань, фінансові звіти);

– акти про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню в архівній установі;

– акти приймання-передачі документів до державних архівних установ;

– документи з особового складу;

– інші документи відповідно до Закону, а також Типової номенклатури справ виборчої комісії.

Територіальні виборчі комісії передають на зберігання до відповідних місцевих державних архівних установ таку виборчу документацію тимчасового строку зберігання:

-виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів; списки виборців;

-акти, заяви, скарги про порушення вимог Закону при проведенні голосування і підрахунку голосів виборців;

-первинні бухгалтерські документи;

-інші документи відповідно до Закону, а також Типової номенклатури справ виборчої комісії.

Пакети з виборчими бюлетенями, контрольними талонами виборчих бюлетенів, списками виборців та іншими документами територіальної виборчої комісії передаються до архівних установ запакованими в коробки з міцного картону, архівні бокси, мішки тощо, які пломбуються або опечатуються стрічкою з проставленням на ній підписів голови та секретаря територіальної виборчої комісії, а також печатки територіальної виборчої комісії. На зовнішньому боці коробки, архівного боксу, мішка тощо наноситься напис із зазначенням номерів виборчого округу, виборчої дільниці, описом видів документів, їх кількості, що засвідчується підписами голови та секретаря територіальної виборчої комісії, печаткою цій комісії.

Пакети із списками виборців запаковуються окремо від інших видів виборчої документації.

Передача виборчої та іншої документації на архівне зберігання здійснюється за описами справ та актом приймання-передачі справ установленого Державним комітетом архівів України, один примірник якого залишається у відповідній місцевій державній архівній установі, інший – в територіальній виборчій комісії.

Місцеві державні архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації з місцевих виборів у порядку, встановленому законодавством України.

Місцеві державні архівні установи в порядку, встановленому Державним комітетом архівів України, знищують виборчу та іншу документацію, що не підлягає внесенню до Національного архівного фонду, після закінчення строку її зберігання, визначеного Законом та Типовою номенклатурою справ виборчої комісії згідно акту про вилучення документів до знищення, погодженого Держархівом області.

Відповідальність за збереження виборчої документації до передачі її на архівне зберігання покладається на голову (заступника голови) і секретаря відповідної територіальної виборчої комісії.

Порядок знищення документації виборчої комісії, що не підлягає зберіганню в державній архівній установі

Документи, що втратили практичне значення, і такі, що не підлягають зберіганню в місцевій державній архівній установі, знищуються, про що комісією складається акт про вилучення документів для знищення. Акт, що містить конкретний перелік, складається у двох примірниках, які підписує секретар та затверджує голова виборчої комісії за погодженням з відповідною державною архівною установою.

Відбір документів, строк зберігання яких закінчився, та складання акта про вилучення для знищення таких документів здійснюються після складання описів справ комісії.

Справи і документи знищуються за відповідним актом шляхом їх спалення.

Л.Ю.Кохан,
Начальник архівного відділу