Монич Олександр, диякон. Заневський монастир в Полонинах

Нариси з історії Угольського та Углянського монастирів / Ужгород: ВАТ “Патент”, 2009. – 328 с., іл.

ISBN 978-966-8760-65-5
ББК 86.372(4УКР-43АК)
УДК 281.96(477.87)
М77
© Олександр Монич, 2009 ВАТ “Патент”, 2009
© ВАТ “Патент”, 2009

У пропонованому виданні викладено огляд історії одного з найдавніших православних монастирів України в Закарпатті кінця XI – початку XII ст. Автор докладно знайомить читача з архівними та науковими матеріалами стосовно історії Заневського (Угольського) та Углянського монастирів.

Рекомендується для студентів, докторантів, науковців духовних і гуманітарних вузів та широкого кола читачів, які цікавляться історичною спадщиною Православної Церкви в Закарпатті.