Мараморошська святиня

Нариси з історії Грушівського монастиря
Під загальною редакцією Віктора Бедь. – Ужгород: ВАТ “Патент”, 2008. – 256 с., іл.

ББК 86.37(4Укр-4ЗАК)
УДК 281.9:271(477.87)
ISBN 978-966-8760-45-7
© Олександр Монич, 2008
© Віктор Бедь, 2008
© УУБА, 2008
© ВАТ “Патент”, 2008

У пропонованому виданні викладено огляд історії одного з найдавніших православних монастирів України на Закарпатті кінця ХІІ – початку ХІІІ ст. Автор детально знайомить читача з архівними та науковими матеріалами стосовно історії Грушівського монастиря.