Майже чотири тисячі запитів опрацював за перше півріччя обласний архів

Газета УЖГОРОД від 20.08 2011 № 31 (655)

Колективом державного архіву області протягом першого півріччя цього року досягнуто суттєвих позитивних результатів у реалізації пріоритетних напрямів роботи державного архіву області та архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, а також в забезпечені виконання завдань розпорядження Президента України від 13.04.2005 № 957/2005-рп „Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України”, Програми розвитку архівної справи у Закарпатській області на 20011–20115 роки та реалізацію пріоритетних напрямів роботи Держархіву області.

Тривала робота щодо удосконалення нормативно-методичного забезпечення діяльності архівних установ області. Розроблено Програму розвитку архівної справи у Закарпатській області на 2011–2015 роки, яка схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації та затверджена рішенням сесії обласної ради від 15.02.2011 № 160 „Про Програму розвитку архівної справи у Закарпатській області на 2011 – 2015 роки”.

Начальниками архівних відділів Берегівської, Великоберезнянської, Воловецької, Виноградівської, Іршавської, Міжгірської, Мукачівської, Перечинської, Рахівської, Свалявської, Тячівської, Ужгородської, Хустської райдержадміністрацій та начальниками архівних відділів Берегівської, Мукачівської, Ужгородської міських рад розроблено районні та міські Програми розвитку архівної справи на 2011 – 2015 роки й затверджені районними (міськими) радами.

Здійснено ряд заходів щодо створення мережі трудових архівів для збереження соціально значимих документів, які не належать до Національного архівного фонду, але є необхідними для соціального захисту громадян. Місцеві органи влади в більшості міст та районів вирішують питання щодо створення та забезпечення діяльності трудових архівів, забезпечення їх відповідними приміщеннями, оргтехнікою, кадрами і матеріально-технічною базою за кошти місцевого бюджету. За станом на липень 2011 року в області діють 28 трудових архівів, ще сім трудових архівів перебувають у процесі організації діяльності.

Працівниками відділу формування НАФ та діловодства державного архіву розроблено Методичні рекомендації щодо порядку подання документів на розгляд експертно-перевірної комісії архіву та Примірну номенклатуру справ для загальноосвітніх шкіл.

Упродовж першого півріччя цього року архівом було заплановано та проведено важливі і змістовні заходи, зокрема: проведено ознайомчу екскурсію для студентів першого курсу Ужгородського факультету Київського національного університету культури і мистецтв; на базі державного архіву відбувся „круглий стіл” на тему: „Державна служба в історичному процесі”. Організатори заходу – Управління державної служби Головного управління державної служби України в Закарпатській області та Держархів області.

З 05 по 25 липня 2011 року в Держархіві області проходили практику студенти ІІ курсу історичного факультету Ужгородського національного університету. Згідно із планом проходження практики проводилось читання лекцій, а також практична робота студентів з документами в структурних підрозділах державного архіву області.

Аналізуючи хід виконання Плану розвитку архівної справи у Закарпатській області на 2011 рік, слід зазначити, що перевиконано планові показники за перше півріччя поточного року з ряду робіт.

Продовжується робота з виявлення унікальних документів. У результаті перегляду 8026 одиниць зберігання виявлено 16 унікальних документів.

На державне зберігання прийнято: 113 одиниць зберігання управлінської документації, 122 одиниці зберігання документів особового походження та 299 одиниць зберігання з особового складу.

Задоволення інтересів населення, пов`язаних із доступом до ретроспективної документної інформації, посідає провідне місце в роботі державного архіву. Надані архівні довідки та копії документів сприяють забезпеченню прав громадян, гарантують соціальний захист, надають можливість їм оформлювати пенсії, переглядати її розмір, отримувати компенсаційні виплати, користуватися різноманітними пільгами. Архівом приділяється велика увага виконанню запитів юридичних осіб та громадян, спрямованих на забезпечення їх прав та законних інтересів. Упродовж першого півріччя працівниками архіву виконано понад чотири тисячі запитів юридичних та фізичних осіб.

Все ширше використовується дослідниками документальна база архіву. В архіві працюють два читальні зали.

У читальних залах архіву працювало 149 дослідників, яким видано 6 742 справи, 246 екземплярів книг та підшивок газет.

Перевиконано планові показники з підготовки виставок документів, організовано та проведено 18 виставок документів (при плані – 11).

Слід відмітити високий рівень підготовки виставок оригіналів документів з фондів державного архіву: „До 66-річниці возз’єднання Закарпатської України з Україною та утворення Закарпатської області у складі України”, „До 72-ї річниці подій, пов’язаних із проголошенням Карпатської України „Карпатська Україна і Августин Волошин”, „Витоки Державної служби на Закарпатті”, „До 100-річчя з дня народження єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Теодора Ромжі. (1911 – 1947 рр.)”.

Для державного архіву області характерна стабільна, цілеспрямована, активна та ефективна діяльність щодо формування Національного архівного фонду, організаційно-методичного керівництва діяльністю архівних підрозді-лів підприємств, установ і організацій, в яких утворюються документи Національного архівного фонду.

Михайло Марканич,
заступник директора Державного архіву Закарпатської області