Історична символіка поселень Мукачівського району

УДК 929.6(477.87)
ББК 63.2 (4УКР-43АК)
Ф53

Філіпов Олексій

Історична символіка поселень Мукачівського району.-Ужгород:
Поліграфцентр “Ліра”,2012.-88с.:іл.

Дане дослідження є третім із числа тих, що пояснюють територіальні символи
Закарпаття. Воно здійснено на основі документальних матіріалів Державного архіву Закарпатської області України (ДАЗО)