Історія Мукачева Чехословацької доби

ББК 63.3(4Укр.-4ЗАК.)
УДК 94 (477.67)
Ф53
ISBN 978-617-596-077-6

Олексій Філіпов