ХХ міжнародна науково-практична конференція

27 вересня 2013 року у приміщенні сесійної зали Закарпатської обласної державної адміністрації (м. Ужгород, пл. Народна, 4) відбулася ХХ міжнародна науково-практична конференція, яку проводив Державний архів Закарпатської області та архів Саболч-Сатмар-Березького комітату м. Ніредьгаз (Угорщина).

Під час проведення конференції, що проходила цього року в Ужгороді розглянуто питання “Церковні та метричні книги, що зберігаються в Державному архів Закарпатської області”. Ведення метричних книг на території Закарпаття пов`язане зі створенням у ХІІІ ст. на території Угорського королівства (до складу якого на той час входило Закарпаття) так званої комітатської адміністративно-територіальної системи, яка проіснувала до початку ХХ століття, а також із діяльністю основних релігійних конфесій у краї: римо-католицької, реформатської (з ХVІ ст.), греко-східної (православної), починаючи з другої половини ХVІІ ст. – також і греко-католицької, баптиської та іудейської.

Багатоконфесійність Закарпатського краю, який вирізняється також багатонаціональним складом населення, не могла не вплинути на ведення метричних книг, записи в яких в різні роки історичного періоду велися сільськими священиками церковнослов`янською, латинською, чеською, румунською, угорською, русинською та українською мовами. До жовтня 1895 р. у селах краю велися церковні матрикули (церковні метрики). Кожна церква мала свою книгу реєстрації записів про народження, одруження і смерть парафіян.

Церковні книги усіх основних конфесій (православної, римо-католицької, реформатської, греко-католицької, баптиської та іудейської) представлені у Державному архіві Закарпатської області у ф.1606 “Колекція церковних та метричних книг” у кількості 1788 од. зб. і охоплюють період з 1712 по 1952 роки.

До фонду – 1606 “Колекція церковних та метричних книг”, як видно з його назви, входять також і метричні книги. Вони були започатковані у нашому краї в жовтні 1895 року. Після повоєнного входження Закарпаття до складу Чехословацької Республіки в регіоні були здійснені значні адміністративні реформи: запроваджено політичні округи, поштові уряди (установи), четніцке (облікові) станції, обецні (сільські) нотаріати тощо.

Нотаріати, які зазвичай знаходилася у великих селах і охоплювали своєю діяльністю кілька найближчих населених пунктів, відповідно до урядових директив, вели метричні книги.

Загалом, на зберігання до Державного архіву Закарпатської області прийнято 1788 церковних книг (за 1712–1952 рр.) та 3382 метричні книги, що охоплюють період (за 1895 по 1937 рр.).

Міжнародний захід відбувся за участі і підтримки Закарпатської обласної державної адміністрації.