Державний архів Закарпатської області. Рекламно-інформаційний проспект.

Ужгород. 1995
ISBN 0869 – 0782
ББК 79.3 (4 УКР)

Зацікавленим шукачам історичної правди про важкий тисячолітній шлях нашого краю до матері – України, про традиціїї, багатонаціональну культуру, побут закарпатців допоможуть знайти неупереджені відповіді унікальні документи, що зберігаються у державному архівві Закарпатської області, якому в цьому році виповнюється півстоліття.

Пропонований Вашій увазі проспект – це стисла анотація найбільш вагомих етапів становлення і розвитку обласного архіву.

Для науковців, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться історією рідного краю.