Архіви – це унікальні хранителі пам’яті людства

Громадсько – політичне видання району «Новини Виноградівщини» № 22 від 10 червня 2017 року, сторінка 8.

Архіви – це унікальні хранителі “пам’яті людства”, державні центри зосередження документальних пам’ятків історії, науки і культури. Вони відіграють значну роль, являючи собою продукт цивілізації, засіб збереження знань, інформації про все, що напрацьовано за час існування людства, є невід’ємною складовою владної структури кожної правової держави та обов’язковим елементом інформаційного суспільства.

Архів заснований на збереженні та використанні інформаційних носіїв. На сьогоднішній день це є альтернативним способом збереження даних, а також їх захисту від знищення. Надаючи свідчення подій і справ людства, архіви сприяють ефективному управлінню, захищають права особи, організацій, держави.

Одним із елементів культури людства є його прагнення зрозуміти історичний процес – відновити все те, що було в минулому, спрогнозувати та спробувати передбачити, що буде в майбутньому. В цьому плані важливого значення набуває розуміння цінності історичного джерела.

Досвід минулих поколінь є важливим не тільки для історичної пам’яті, а й для вирішення практичних поточних питань повсякденності. Наявність архівних матеріалів допомагає в розвитку широкої групи наукових дисциплін, предметом дослідження яких є суспільство – як система в цілому, так і окремі його частини, функції та елементи а також людина – соціальна особа, особистість, як Суб’єкт і Об’єкт суспільних зв’язків і відносин.

Функції щодо збереження і використання архівних даних (історичного джерела), накопичених людством протягом своєї діяльності, а також їх захисту від втрати, знищення і пошкодження виконують архіви України. Гарантуючи громадянам право на доступ до офіційної інформації і на пізнання власної історії, архіви є фундаментом демократії, відповідальності перед суспільством.

Основні завдання архівного фідділу

– реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою на території району;

– забезпечення поповнення Національного архівного фонду України документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації;

– координація діяльності державних органів влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань архівної справи і діловодства;

– задоволення потреб громадян соціально-правового характеру;

– забезпечення діяльності ЕК (експертної комісії) архівного відділу щодо проведення експертизи цінності документів юридичних осіб (установ, підприємств, організацій району) що перебувають у зоні комплектування Національного архівного фонду України.

Історія заснування архівного відділу

Севлюшський окружний архів створено в 1947 році. В процесі своєї діяльності – перейменований в районний державний архів.

З 1947 року до 1961 року архів входив до системи Міністерства внутрішніх справ УРСР.

З 1961 року по 1991 рік районний державний архів підпорядкований виконавчому комітету Виноградівської районної Ради народних депутатів і архівному відділу Закарпатського облвиконкому.

З 1991 року по 1994 рік – Виноградівський районний державний архів підпорядкований виконавчому комітету Виноградівської районної Ради народних депутатів і Державному архіву Закарпатської області.

З 1994 року архів в ходить в структуру Виноградівської райдержадміністрації.

З 1996 року районний державний архів перейменовано в архівний відділ Виноградівської райдержадміністрації.

Керівники архіву

З 1947 року до 1961 року при Міністерстві внутрішніх справ УРСР: Невицький В.Ю., Хвостик І.М., Собослай П.І., Квак Е.І., Фірцак Г.Ю., Палько Ю.А.

З 1961 при: Виноградівській районній Раді народних депутатів; виконавчому комітеті Виноградівської районної Ради народних депутатів; Виноградівській районній державниій адміністрації: Жеребак Г.П. (1965-2000рр.); Ковач А.А. (2000-2005рр.); Данилюк І.І. (2005-2008рр.); Боршош М.В. (2008-2014рр.), Головнич Тетяна Іванівна – з 23 січня 2014 року.

Діяльність архівного відділу

Архівний відділ є структурним підрозділом Виноградівської районної державної адміністрації – має статус юридичної особи, зареєстрований в Единому державному реєстрі підприємств, організацій України – Свідоцтво про державну реєстрацію у Державній реєстраційній службі України: Серія АОО №848266.

Архівний відділ знаходиться в будівлі «Будинку побуту» по вул. Миру, буд 43. Примішення відділу (робочі кімнати і архівосховища) розташовані на 3 і 5 поверхах.

В архівному відділі Виноградівської райдержадміністрації знаходиться 121 фонд в яких зберігається 52932 од. зб., крайні дати архівних документів 1946-2014 роки.

У відділі діє ЕК (експертна комісія) основними завданнями якої є розгляд, схвалення і подання до ЕПК (експертно-перевірної комісії) державного архіву Закарпатської області: списків юридичних та фізичних осіб, що є джерелами формування Національного архівного фонду (далі – НАФ) і перебувають у зоні комплектування архівного відділу; описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, та описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, номенклатур справ юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівного відділу; актів про вилучення документів з НАФ, актів про невиправні пошкодження документів НАФ, які зберігаються в архівному відділі, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

На особливому контролі архівного відділу стоїть питання розвитку архівної справи у Виноградівському районі і створення належних умов для зберігання, примноження та використання Національного архівного фонду України.

Т.І.Головнич,
Начальник архівного відділу
Виноградівської райдержадміністрації