Архіву Тячивщини – 70 років

Газета “Дружба” – 02 квітня 2016 р. – №№ 37 – 40 (10157 – 10160)

Архівний відділ Тячівської РДА створений на базі окружного історичного архіву м.Тячів, який розпочав свою роботу у післявоєнні часи, відповідно до постанови окружного комітету КП (б) та окружного виконавчого комітету від 3 квітня 1946 року №3 “Про організацію окружного архіву і здачу документів в окружний архів”.

Цією ж постановою було визначено перелік документів, які підлягали збору і передачі окружному науково-історичному архіву, а саме: всі внутрівиробничі документи закладів, організацій, підприємств, кооперативних об’єднань, друкарські видання, газети, плакати, листівки, книги, журнали, брошури, постанови, оголошення, фотографії, кіноплівки, листи особисті архіви й інші документи, що відображають історію українського народу, його боротьбу за національне визволення, культуру, економіку і т. д. Зобов’язано всіх керівників закладів, підприємств і організацій округу зібрати всі архівні документи чеських і угорських закладів, які знаходяться в займаних ними приміщеннях, і передати їх окружному науково-історичному архіву. Категорично заборонено керівникам сільських рад, закладів, організацій, підприємств, кооперативним об’єднанням і приватним особам знищувати будь-які документи без дозволу обласного архівного управління.

До 1961 року архів підпорядковувався районному відділу внутрішніх справ. Завідувача архіву призначав райвідділ УМВС, в підпорядкуванні якого перебував. Виконком Закарпатської обласної ради депутатів трудящих видав рішення від 16 липня 1960 року №401 “Про перетворення архівного відділу Управління внутрішніх справ в архівний відділ виконкому обласної Ради депутатів трудящих” та прийнято відповідні рішення на місцях. Таким чином, із 1961 року архівний відділ входив до складу Тячівського райвиконкому. Завідувача архіву призначав голова райвиконкому

Із часу створення районних державних адміністрацій (1992 р.) архів реорганізовано в архівний відділ Тячівської РДА. Утворений відділ згідно з розпорядженням голови райдердажадміністрації та їй підпорядкований, а підзвітний і підконтрольний Державному архіву Закарпатської області.

Нелегкий шлях становлення архіву припав на час роботи перших завідувачів – Василя Миколайовича Лазара (1946-1947 роки), Івана Юрійовича Даця, який пропрацював декілька місяців у 1947 році, Василя Івановича Ключкея (1947-1949 роки), Йосипа Юрійовича Межанюка (1949-1951 роки), Юрія Івановича Боднара (1952-1953 роки), Зіна Нікітічна Батраченко (1953 по 1956 роки), Марія Іванівна Семчук (1956-1997 роки). Надалі продовжили архівну справу Катерина Іванівна Деяк (1997-1999 роки), Віктор Петрович Кость (1999-2007 роки), із 1980 по 2010 роки в госпрозрахунковій групі архіву працювала Емілія Пилипівна Галущак, із 2007 року очолює відділ Тамара Миколаївна Муха.

Типове положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013 року №887. Відповідно до нього архівний відділ здійснює такі завдання: реалізація державної політики у розвитку архівної справи і діловодства, управління архівною стравою і діловодством на території району, внесення до Національного архівного фонду документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться. Використання інформації здійснюється через ініціативне інформування, виконання запитів фізичних та юридичних осіб, організацію роботи письменників у читальному залі, організацію виставок документів.

Зібрані документи в архіві відображають становлення колгоспів, радянське будівництво, період незалежності України. Найважливіша частина з них – це фонди виконавчих комітетів міської, сільських і селищних рад, органів державної влади, підприємств народного господарства: промисловості, аграрного сектору, фінансів, органів статистики, державного контролю. Архівний фонд періоду незалежності комплектується документами органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та громадських організацій.

До 2004 року в архівному відділі працювала 1 людина. З 2004 року введену штатну одиницю спеціаліста, з 2007 року рахуються 3 штатні одиниці. Наразі в архівному відділі працюють начальник та головні спеціалісти Анжела Андріївна Чонка, Наталія Василівна Олексій.

Площа архівосховищ складає 75,5 м2, робочої кімнати – 14 м2. Загальна протяжність стелажного обладнання – 546 пог. м. Станом на 1 січня на зберіганні є 179 фондів, 41631 справа, в т. ч. 33885 постійного зберігання, 7746 од. з особового складу. Тамара Муха, начальник архівного відділу РДА.