Архівні установи Закарпаття: інформаційно-довідкове видання/ Державний архів Закарпатської області. – Ужгород: Видавництво ФОП Сабов А.М.,2015 -96 с.

УДК 930.25(447.87)

ББК 79.3(4Укр-43ак)

A87

ISBN 978-617-7344-09-3

Пропоноване видання містить короткий історичний огляд розвитку архівної справи в Закарпатті, інформацію про діяльність, функції, склад і зміст фондів Державного архіву Закарпатської області та місцевих архівних установ.

Автор-упорядник: Марканич М.В., заступник директора архіву, член Національної спілки журналістів України

Відповідальний за випуск: Місюк М.Д., директор Державного архіву Закарпатської області