Архів, як доля людська: яскрава й буденна

Газета ГОЛОС ВЕРХОВИНИ від 14.05. 2011

Історія народу іде по спіралі і саме в архівах зберігаються першоджерела, які допомагають її відтворювати. Історія нашого районного архіву налічує 65 років. Багато це, чи мало, визначити складно. Адже оцінка роботи архіву складається з багатьох чинників: наявних документів, матеріально-технічного забезпечення, професійного рівня працівників.

Сорокові роки ХХ століття стали поворотними в історії Закарпаття в цілому і Воловеччини зокрема, 26 листопада 1944 року прийнятий Маніфест про Возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною. І вже починаючи з січня 1946 року відбувається активний процес інтеграції Закарпаття в загальноукраїнський державотворчий процес. Закономірно, що архівна справа стала невід’ємною складовою суспільного життя краян. Архіви області підпорядковуються управлінню МВС Закарпатського облвиконкому. Приймається ряд рішень протцентралізацію архівної справи в області, однак через відсутність спеціалістів, відповідних приміщень їх виконання відкладається на пізніший час.

У квітні 1946 року створюється Воловецький окружний Державаний архів. першим архівістом призначено Г. Райчинець. У різні роки посаду завідуючих Воловецьким архівом займали Котенко, Піщенко, Матола, Шімон, Жаркова, Богдан, Яворська, Маньо.

Основу окрархіву складали документи чесько-угорського періоду, їх передано до облархіву в 1953 році. Створення установи поклало початок формуванню Національного архівного фонду України (НАФ) радянського періоду. Робота проводилась згідно Закарпатської області (з 1989 року Державний архів Закарпатської області) під керівництвом архівного відділу облвиконкому.

В грудні 1963 року, одночасно з ліквідацією Воловецького району ліквідовується райархів. Документи, які зберігалися в ньому, передані філіалу облархіву м. Мукачево. 08 грудня 1966 року Указом Верховної Ради УРСР відновлено Воловецький район, одночасно в складі районного виконавчого комітету депутатів трудящих поновлено роботу Державного райархіву.

В 1977 році для ефективнішого науково-технічного впорядкування архівних документів створена госпрозрахункова група. В різні періоди в групі працювали Сверлович Н. М., Маньо О. Ф., Тимкович М. М, Блискун Г. І., Голінка Г. Ю., Кондрич В. М., які допомагали штатним працівникам архіву якісно впорядковувати архівні документи.

Сьома сесія 22 скликання Воловецької районної ради прийняла рішення “Про ліквідацію виконавчого комітету районної Ради, секретаріату ради”. На його основі прийнято розпорядження голови Воловецької районної ради від 13.09.1995 р. № 169 “Про ліквідацію виконавчого комітету районної Ради та його структурних підрозділів”, яким ліквідовано районний архів, його правонаступником став архівний відділ районної державної адміністрації. На підставі Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” розроблено Положення про архівний відділ Воловецької районної державної адміністрації, яке затверджене розпорядження голови державної адміністрації від 19.05.2009 р. ; № 242. відділ має подвійне підпорядкування -районної державної адміністрації та Державного архіву Закарпатської області нання 160 пог. м., ступінь заповнення стелажного обладнання 81,25 %, сховища заповнені майже на 70 %.

На сьогоднішній день основу архіву складають 78 фондів, які охоплюють 1948-2005 рр., що становлять 16250 одиниць зберігання, з них 2496 од. зб. з особового складу. Щороку кількість виданих на підставі документів НАФ архівних довідок, копій та витягів зростає. Якщо на початку 90-х років видавалось кілька десятків цих документів, то у 2010 р. видано їх 252. 03 вересня 2010 року згідно розпорядження голови РДА від 28.05.1020 р. № 172, майнові довідки видаються на платній основі. Найінтенсивніше використовуються архівні фонди сільських, селищних рад та колгоспів.

Архів – це не лише пам’ять, це ще й соціальна допомога. За останні роки в районі ліквідовано більше 90 підприємств різних форм власності, документи з особового складу яких передаються на зберігання до архівного відділу райдержадміністрації. Це так звані соціально значимі документи, необхідні для забезпечення прав і законних інтересів громадян (підтвердження трудового стажу, заробітної плати). В основному – це документи ліквідованих колгоспів (СФГ), (“Бескид”, “Колос”, “Присліп”, “Пролісок”, “Явірник”), Жденіївського заводу “Електрон” та ін. Щорічно архівом на підставі цих документів видається більше 200 довідок, в тому числі 5-7, – для оформлення пільгових пенсій. Для організації зберігання та використання даних документів, згідно діючого законодавства, повинен бути створений трудовий архів. але поки що – ця робота покладена на архівний відділ райдержадміністрації. Для зберігання названих документів періоду, їх передано до облархіву в 1953 році. Створення установи поклало початок формуванню Національного архівного фонду України (НАФ) радянського періоду. Робота проводилась згідно планів. Завідувачі призначались архівним відділом облвиконкому.

Воловецький окрархів створений – як архів з перемінним складом документів. Основні його завдання – забезпечення схоронності документів, акумулювання документів установ, організацій, підприємств, колгоспів, перевірка архівів установ, організацій, підприємств, колгоспів, передача документів до обласного архіву.

В 1953 році Воловецький окружний архів перейменований у районний Державний архів.

Рада Міністрів УРСР 04.10.1958 р. затвердила нову мережу державних архівів республіки, згідно з якою районні архіви в господарсько-фінансовому відношенні підпорядковуються райвиконкомам на правах структурних підрозділів. Із 02.02.1959 р. (згідно наказу № 14 начальника управління МВС Закарпатського облвиконкому) Воловецький райархів виводиться зі складу управління МВС області і підпорядковується Воловецькому райвиконкому -як структурний підрозділ. В 1960 році, постановою Ради Міністрів УРСР затверджено Положення про Архівне управління при Раді Міністрів УРСР в Закарпатській області, для керівництва архівною справою утворено відділ при облвиконкомі. Господарсько-фінансове забезпечення архіву покладається на райвиконком, а методичне керівництво – на Центральний Державний історичний архів державної адміністрації, яке затверджене розпорядженням голови держадміністрації від 19.05.2009 р. № 242. відділ має подвійне підпорядкування – райдержадміністрації та Держархіву області. Основними нашими завданнями є: реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району, внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться. На часі – законодавче визначення місцевих архівів,як установ з постійним терміном зберігання документів.

Умови зберігання архівних документів повинні відповідати державним стандартам, тому і приміщення повинно бути спеціалізованим або максимально пристосованим. Як бачимо, з перших днів діяльності установи приміщення для архіву в районі завжди було пристосоване і постійно потребувало покращення. Нові умови господарювання викликали банкрутство ряду підприємств, їхні документи надходять до архіву. Це в свою чергу викликає перевантаження його сховища. Тому передання другого поверху приміщення військкомату в користування держадміністрації для розміщення відділу в 2007 році було саме на часі. Документи Національного архівного фонду (НАФ) перенесено до відремонтованого приміщення, яке має площу 108 м2. Вікна архіву обладнані гратами, для сховищ закуплено віконні жалюзі. В приміщенні обладнані 2 сховища, місткість сховищ 22000 од. зб., загальна протяжність стелажного обладнання і використання даних документів, згідно діючого законодавства, повинен бути створений трудовий архів. але поки що, ця робота покладена на архівний відділ райдержадміністрації. Для зберігання названих документів – головою райдержадміністрації укладено Договір з ВАТ “Ощадбанк” про оренду приміщення. Довідки готуються начальником архівного відділу. Завдяки розумінню цієї проблеми, з боку депутатів Розтоцької та Біласовицької сільських рад при радах, створені трудові архіви, в яких зберігається 1076 од. зб. Працівники ліквідованих колгоспів “Карпати” та “Латориця”, мають змогу на місці отримати необхідні довідки.

Звісно, проблем багато: це і встановлення охоронно-пожежної сигналізації, й опалення приміщення та ряд інших. Сподіваємось, з часом вони будуть вирішені. Є надія, що депутати районної ради розглянуть на черговій сесії питання створення районного трудового архіву. Завдяки розробленій та схваленій розпорядженням голови держадміністрації Програмі розвитку архівної справи у районі на 2011-2015 роки будуть виділені кошти для придбання нового комп’ютера та копіювальної техніки для архіву, а також витратних матеріалів для реставрації документів, які зберігаються в установі.

Отже, не дивлячись на проблеми, районний архів працює і щоденно намагається виконувати свої основні функції: примножувати, зберігати та використовувати національне багатство – Національний архівний фонд України.