Видання

Книга скорботи України. Закарпатська область. 6 том.Закарпатські втікачі в СРСР. 1939-1941: Збірник архівних документів і матеріалівВідлуння жахливої трагедії (До 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні: Збірка статей, опублікованих у газетах 30-х років ХХ ст. в Підкарпатській Русі) / Упорядкув. М. В. Делеган, С. А. Вискварко. - Ужгород: ВАТ Мукачівська греко-католицька єпархіяІсторія Мукачівського замкуМонич Олександр, диякон. Заневський монастир в Полонинах: нариси з історії Угольського та Углянського монастирів Мараморошська святиня: нариси з історії Грушівського монастиря Карпатська Україна (1938-1939). Збірник архівних документів і матеріалівІсторія державної служби в Україні.Перелік фондів Державного архіву Закарпатської областіІсторія МукачеваАрхівні установи ЗакарпаттяКолективізація в ЗакарпаттіПерелік фондів та описівПамятники А.С.ПушкинуЗакарпатські Угорці і НімціМукачівська Греко-Католицька ЄпархіяЗакарпатські втікачі в СРСРІсторична символіка поселень Мукачівського районуДержавний архів Закарпатської області. Рекламно-інформаційний проспектЦерква Святого Миколая міста Сату-Маре-Мінтіу: історія та сучасністьШугаї: Історія веховинського села КолочаваРелігія: Історія верховинського села Колочава.Анотований реєстр описів фондів. МихайлоДелеган - Олена Куташі.ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА
КАТАЛОГ ВИСТАВКИ
ДОКУМЕНТІВ ТА ФОТОГРАФІЇ

Посилання

www.president.gov.ua
www.rada.gov.ua
www.kmu.gov.ua
derzkomarhiv
www.nads.gov.ua
www.zakarpat-rada.gov.ua
www.carpathia.gov.ua
nazk.gov.ua

Відділ забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату.


Начальник відділу –Хомін В.М., тел. (0241 ) 2-21-86

Відділ забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату (далі – відділ) є структурним підрозділом Державного архіву Закарпатської області, підзвітний і підконтрольний директору архіву.

Відділ організовує та забезпечує постійне зберігання, охорону, реставрацію і раціональне розміщення в архівосховищах документів НАФ, переданих до державного архіву органами державної влади, підприємствами, установами, документів особового походження, страхового фонду копій особливо цінних і унікальних документів, облікових документів Держархіву та архівних довідників. Забезпечує створення і підтримання оптимальних умов і режимів зберігання документів, контролює порядок експлуатації приміщень і обладнання в архівосховищах.

Визначає необхідність і черговість проведення перевірки наявності і стану справ, здійснює розшук невиявлених справ.

Проводить роботу щодо визначення фізичного стану документів.

Веде облік документів, що потребують дезинфекції, дезинсекції, реставрації, оправлення і підшивки, відновлення згасаючих текстів, картонування, систематизації і нумерації аркушів та інших робіт, які забезпечують збереження документів, створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів, забезпечує автоматизацію інформаційних процесів, надає користувачам архівні документи і довідковий апарат до них, інформує про документи, відомості з яких можуть бути ними використані, проводить виявлення, взяття на облік і забезпечення збереженості унікальних документальних пам’яток та особливо цінних документів.

Відділ здійснює контроль за наявністю і технічним станом страхового фонду, створює страхові копії та копії фонду користування особливо цінних документів, що зберігаються в Держархіві, забезпечує дотримання правил видачі документів із сховищ і своєчасність їх повернення у сховища, надає методичну допомогу власникам архівних документів в організації їх належного обліку, забезпечує збереженість документів під час надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Відділ здійснює контроль за станом збереженості документів в інших архівних установах області, надає методичну допомогу юридичним і фізичним особам, які є власниками документів НАФ, у покращенні умов зберігання документів, реєстрації та створенні фонду користування, бере участь у нарадах, семінарах, конференціях з профільних відділу питань, готує матеріали для розгляду на засіданнях колегії архіву, виконує інші функції, що випливають із покладених на відділ завдань.

<< Назад