Видання

Книга скорботи України. Закарпатська область. 6 том.Закарпатські втікачі в СРСР. 1939-1941: Збірник архівних документів і матеріалівВідлуння жахливої трагедії (До 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні: Збірка статей, опублікованих у газетах 30-х років ХХ ст. в Підкарпатській Русі) / Упорядкув. М. В. Делеган, С. А. Вискварко. - Ужгород: ВАТ Мукачівська греко-католицька єпархіяІсторія Мукачівського замкуМонич Олександр, диякон. Заневський монастир в Полонинах: нариси з історії Угольського та Углянського монастирів Мараморошська святиня: нариси з історії Грушівського монастиря Карпатська Україна (1938-1939). Збірник архівних документів і матеріалівІсторія державної служби в Україні.Перелік фондів Державного архіву Закарпатської областіІсторія МукачеваАрхівні установи ЗакарпаттяКолективізація в ЗакарпаттіПерелік фондів та описівПамятники А.С.ПушкинуЗакарпатські Угорці і НімціМукачівська Греко-Католицька ЄпархіяЗакарпатські втікачі в СРСРІсторична символіка поселень Мукачівського районуДержавний архів Закарпатської області. Рекламно-інформаційний проспектЦерква Святого Миколая міста Сату-Маре-Мінтіу: історія та сучасністьШугаї: Історія веховинського села КолочаваРелігія: Історія верховинського села Колочава.Анотований реєстр описів фондів. МихайлоДелеган - Олена Куташі.ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА
КАТАЛОГ ВИСТАВКИ
ДОКУМЕНТІВ ТА ФОТОГРАФІЇ

Посилання

www.president.gov.ua
www.rada.gov.ua
www.kmu.gov.ua
derzkomarhiv
www.nads.gov.ua
www.zakarpat-rada.gov.ua
www.carpathia.gov.ua
nazk.gov.ua

Видання


ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА
КАТАЛОГ ВИСТАВКИ
ДОКУМЕНТІВ ТА ФОТОГРАФІЇ

ISBN 978-80-555-1599-1

м.Пряшів

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА, КАТАЛОГ ВИСТАВКИ ДОКУМЕНТІВ ТА ФОТОГРАФІЇ

В рамках спільного проекту Пряшівського університету у Пряшеві (Словаччина) та Державного архіву Закарпатсько області „Образ Східної Словаччини в Закарпатській Україні і Закарпатської України в Східній Словаччині в ХVІІ - ХХ століттях”, підготовлено та видано каталог документів та фотографій, що висвітлюють події Першої світової війни.

Автори: Мартін Явор та Ростислав Мохнацький

Пряшівський університет м.Пряшів


Архівні установи Закарпаття

УДК 930.25(447.87)

ББК 79.3(4Укр-43ак)

A87

Архівні установи Закарпаття: інформаційно-довідкове видання/ Державний архів Закарпатської області. - Ужгород: Видавництво ФОП Сабов А.М.,2015 -96с.

ISBN 978-617-7344-09-3

Пропоноване видання містить короткий історичний огляд розвитку архівної справи в Закарпатті, інформацію про діяльність, функції, склад і зміст фондів Державного архіву Закарпатської області та місцевих архівних установ.

Автор-упорядник: Марканич М.В., заступник директора архіву, член Національної спілки журналістів України

Відповідальний за випуск: Місюк М.Д., директор Державного архіву Закарпатської області

Колективізація в Закарпатті

Колективізація в Закарпатті: політичні та адміністративні заходи примусового впливу на селян 1944-1945 рр.

Редакційна колегія обласної Книги "Реабілітовані історією". Закарпатська область: І.І.Качур, Б.О.Гварніонов, Ю.Ю.Дупко, З.М.Кізман, О.М.Корсун, І.Ю.Коршинський, М.В.Марканич, О.В.Олашин, О.М.Рішко, Ю.В.Туряниця, А.М.Фукс, І.М.Чаварга, С.В.Шалда

Перелік фондів та описів

Анатований перелік описів фондів угорського походження берегівського підрозділу Державного архіву Закарпатської області до 1918/1919рр. - та 1938-1944/1945рр.

Михайло Місюк - Олена Куташі

У підготовці показчиків брали участь:

Пал Шаламон - співробітник Будапешського столичного архіву і Михайло Марканич, Марія Єремкіна, Валентина Хомін, любов Сказова, Марина Мигович, Наталія Цомпель - співробітники ДАЗО.

Будапеншт 2014

Памятники А.С.ПушкинуПамятники А.С.Пушкину в Закарпатье

ББК 9С: (4Укр.-53.)913;Р1
С89
ISBN 966-690-150-0

Алим Сулимко

Історія МукачеваІсторія Мукачева Чехословацької доби

ББК 63.3(4Укр.-4ЗАК.)
УДК 94 (477.67)
Ф53
ISBN 978-617-596-077-6

Олексій Філіпов

Закарпатські Угорці і НімціЗакарпатські Угорці і Німці

УДК94-054.74(477.87)*1944/1955*
ББК63.3(4УКР-43АК)62-38Б
3 1В

Упорядник - О.М.Корсун

Фундаментальний збірник архівних документів і матеріалів "Закарпатські Угорці і Німці: інтернування та депортаційні процеси. 1944-1955рр." всебічно розкриває одну з найбільш трагічних сторінок в історії повоєнного Закарпаття, коли в наслідок політичних гонінь за національною ознакою і цілеспрямованих репресивних акцій, проведених фронтовими віськами НКВС і військовою контрозвідку "Смерш" за участю в них тереторіальних підрозділів державної безпеки і органів НКВС - МВС, безвинно постраждало понад тридцять тисяч місцевих угорців і німців.

Мукачівська Греко-Католицька Єпархія

Мукачівська Греко-Католицька Єпархія. Документи.


Том II
Закарпатські втікачі в СРСРЗакарпатські втікачі в СРСР
через табори ГУЛАГу і БУЗУЛУК до рідних Карпат

УДК 94(477.87)*1939/1949*
ББК 63.3(4УКР-43АК)62
3 18

Упорядники - О.М.Корсун, О.М. Пагіря

Масовий нелегальний перехід громадян Карпатської України (Підкарпатської русі) в СРСР, спровокований наслідками березневої 1939 року окупаціїкраю та втраченою надією на мирну розбудову своєї щойно започаткованої карпато-української державності, залишив в народній памятіглибокий та незгладимий слід.

Історична символіка поселень Мукачівського району

Історична символіка поселень Мукачівського районуУДК 929.6(477.87)
ББК 63.2 (4УКР-43АК)
Ф53Філіпов Олексій

Історична символіка поселень Мукачівського району.-Ужгород:
Поліграфцентр "Ліра",2012.-88с.:іл.

Дане дослідження є третім із числа тих, що пояснюють територіальні символи
Закарпаття. Воно здійснено на основі документальних матіріалів Державного архіву Закарпатської області України (ДАЗО)

Карпатська Україна

Документи і матеріали. Хроніка подій.Персоналії. У двох томах. - Том II. Карпатська Україна: Документи і матеріали / Упорядкування - Довганич Омелян Дмитрович, Корсун Олексій Михайлович, Пагіря Олександр Михайлович; передмова - Попович Михайло Андрійович; від упорядників - Довганич Омелян Дмитрович, Корсун Олексій Михайлович, Пагіря Олександр Михайлович. - Ужгород: ВАТ "Видавництво "Закарпаття", 2010.

ISBN 966-347-019-4
УДК 9(477.87)
ББК 63.З(4УКР)624.01

Державний архів Закарпатської області. Рекламно-інформаційний проспектДержавний архів Закарпатської області. Рекламно-інформаційний проспект.

Ужгород. 1995
ISBN 0869 - 0782
ББК 79.3 (4 УКР)

Зацікавленим шукачам історичної правди про важкий тисячолітній шлях нашого краю до матері - України, про традиціїї, багатонаціональну культуру, побут закарпатців допоможуть знайти неупереджені відповіді унікальні документи, що зберігаються у державному архівві Закарпатської області, якому в цьому році виповнюється півстоліття.

Пропонований Вашій увазі проспект - це стисла анотація найбільш вагомих етапів становлення і розвитку обласного архіву.


Для науковців, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться історією рідного краю.
Церква Святого Миколая міста Сату-Маре-Мінтіу: історія та сучасністьЦерква Святого Миколая міста Сату-Маре-Мінтіу: історія та сучасність
Історія Мукачівського замкуІсторія Мукачівського замку

Делеган М.В., Філіппов О.І.Науково-популярний історико-краєзнавчий нарис.
ББК 63.3(4УКР-43АК)
УДК 94(477-87)
ISBN 978-966-2195-84-2

© Делеган М.В., 2010
© Філіппов О.І., 2010

На південно-західній околиці закарпатського міста Мукачево гостроверху гору вінчає овіяний легендами і бойовою славою Мукачівський замок. Він є пам'яткою архітектури XIV-XVIII століть всеукраїнського значення.

Книга створена у творчій співпраці мукачівського краєзнавця, журналіста, члена-кореспондента Української академії геральдики, товарного знаку і логотипу Олексія Ігоревича Філіппова з директором Державного архіву Закарпатської області, кандидатом історичних наук Михайлом Васильовичем Делеганом.

Історичне видання призначено для для туристів, які цікавляться історією, краєзнавців, екскурсоводів, студентів, учителів, широкого кола зацікавлених читачів.
Мукачівська греко-католицька єпархіяМукачівська греко-католицька єпархія. Документи

Episcopia greco-catolica de Munkacevo. Documente
Редактори: Віорел Чубота, Михайло Делеган, Овідю Гітта, Василе Рус
Укладачі: Віорел Чубота, Михайло Делеган, Бужор Дулгау, Валентина Хомін, Люба Горват, Діана Єгар, Марія Єремкіна, Олена Куташі, Марина Мигович, Василе Рус, Тамаш Шаранді, Сергій Вискварко


Збірник виданий за редагуванням Повітового Музею Сату Маре, Державним Архівом Закарпатської області. - м. Ужгород, Клужським Університетом Бабеш БояїSatu Mare-Ujgorod, 2007
Історія державної служби в Україні.

Історія державної служби в Україні.

У 5 т. – Т. 5: Документи і матеріали. Книга 1. 1914-1991 / Упоряд.: Г. В. Боряк (кер. кол. упоряд.), Л. Я. Демченко, В. С. Лозицький та ін. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 824 с.

ISBN 978-966-521-519-6
ISBN 978-966-521-526-4
ISBN 978-966-501-074-6

УДК 94(477)(093)[351/354+057.34] „1914/1991"

ББК 63.3-3(4УКР):66.0

I 90

© Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009
© Інститут історії України НАН України, 2009

У збірнику вміщено документи ЦДАГО України та інших державних архівних установ України, що висвітлюють історію державної служби в Україні та на українських землях за період 1914-1991 рр., тобто від початку Першої світової війни і до кінця радянської доби історії України. Вміщені документи дають можливість окреслити основні елементи інституту державної служби упродовж ХХ століття; яскраво висвітлюють одну із найхарактерніших ознак комуністичної номенклатурної системи – зрощення партійного та державного апарату тощо.

Шугаї: Історія веховинського села Колочава

Шугаї: Історія веховинського села Колочава
Аржевітін С.М.,2006

ISBN 966-399-014-7
ISBN 966-579-180-X

"Шугаї"- черговий том із серії, присвяченої історії верховинського села Колочава. Книга базується на архівних матеріалах - протоколах чехословацької жандармерії, які друкуються в перше. У книзі подані також оповіді мешканців Колочави - наших сучасників, уривки з художніх творів, газетні публікації про колочавця Николу Сюгая, котрий увійшов в історію і народний епос як Микола Шугай, останній карпатський опришок. За маштабом проведеної пошукової роботи ця книга є безпрециндентним проектом.

Релігія: Історія верховинського села Колочава.

Релігія: Історія верховинського села Колочава.
Аржевітін С.М. 2007


ISBN 978-966-399-014-7
ISBN 978-966-96917-7-4


"Релігія"- черговий том із серії, присвяченої історії верховинського села Колочави. Книга базується на архівних матеріалах, більшість з яких друкується вперше. Автор досліджує непросте церковно-релігійне та міжконфесійне життя сільської громади впродовж декількох століть.

Карпатська Україна (1938-1939). Збірник архівних документів і матеріалівКарпатська Україна (1938-1939)

Збірник архівних документів і матеріалів /
Упоряд. М. Делеган, С. Вискварко. - Ужгород: Карпати, 2009. - 288 с., іл.

ISBN 978-966-671-203-8
ББК 63.3(4УКР-43АК)6
УДК 94(477.87) К 26
© М.В. Делеган, С.А. Вискварко, упоряд., вст. стаття, 2009
© Видавництво "Карпати", 2009

До збірника документів і матеріалів включені: діловодна документація місцевих і центральних органів влади Чехословацької республіки, оголошення державних органів влади автономної Підкарпатської Русі (Карпатської України), документи законодавчого змісту, звернення, маніфести Першої Української Центральної Народної Ради, першоджерела, що відтворюють діяльність "Українського Національного Об'єднання", "Організації Народної Оборони "Карпатська Січ", офіційні і приватні листи, спогади учасників подій, пов'язаних з історією Карпатської України, документи, що розповідають про підготовку та проведення виборів до Сойму Карпатської України, матеріали дипломатичного характеру. Хронологічно документи збірника охоплюють період з вересня 1938 року по червень 1939 року.
Монич Олександр, диякон. Заневський монастир в Полонинах: нариси з історії Угольського та Углянського монастирів Монич Олександр, диякон. Заневський монастир в Полонинах

Нариси з історії Угольського та Углянського монастирів / Ужгород: ВАТ "Патент", 2009. - 328 с., іл.

ISBN 978-966-8760-65-5
ББК 86.372(4УКР-43АК)
УДК 281.96(477.87)
М77
© Олександр Монич, 2009 ВАТ "Патент", 2009
© ВАТ "Патент", 2009

У пропонованому виданні викладено огляд історії одного з найдавніших православних монастирів України в Закарпатті кінця XI - початку XII ст. Автор докладно знайомить читача з архівними та науковими матеріалами стосовно історії Заневського (Угольського) та Углянського монастирів.

Рекомендується для студентів, докторантів, науковців духовних і гуманітарних вузів та широкого кола читачів, які цікавляться історичною спадщиною Православної Церкви в Закарпатті.
Мараморошська святиня: нариси з історії Грушівського монастиря Мараморошська святиня

Нариси з історії Грушівського монастиря
Під загальною редакцією Віктора Бедь. - Ужгород: ВАТ "Патент", 2008. - 256 с., іл.

ББК 86.37(4Укр-4ЗАК)
УДК 281.9:271(477.87)
ISBN 978-966-8760-45-7
© Олександр Монич, 2008
© Віктор Бедь, 2008
© УУБА, 2008
© ВАТ "Патент", 2008

У пропонованому виданні викладено огляд історії одного з найдавніших православних монастирів України на Закарпатті кінця ХІІ – початку ХІІІ ст. Автор детально знайомить читача з архівними та науковими матеріалами стосовно історії Грушівського монастиря.
Відлуння жахливої трагедії (До 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні: Збірка статей, опублікованих у газетах 30-х років ХХ ст. в Підкарпатській Русі) / Упорядкув. М. В. Делеган, С. А. Вискварко. - Ужгород: ВАТ Відлуння жахливої трагедії (До 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні

Збірка статей, опублікованих у газетах 30-х років ХХ ст. в Підкарпатській Русі) / Упорядкув. М. В. Делеган, С. А. Вискварко. - Ужгород: ВАТ "Патент", 2008. - 160 с.

ББК 63.3(4УКР-4ЗАК)622
В 42
УДК 94(477.87)"1929/1933"
ISBN 978-966-8760-55-6

© М. В. Делеган, С. А. Вискварко, упорядкування, 2008

© ВАТ "Патент", 2008

Трагедію українського народу 1932-1933 років неможливо було приховати. Відлуння про неї доходили до більшості країн Європи, у тому числі і до Чехословацької республіки, до складу якої у той історичний період входило і Закарпаття. У Державному архіві Закарпатської області збереглися підшивки газет 30-х років ХХ ст., у яких публікувалися відгуки. Саме вони послужили основою для підготовки цього збірника.

Пропоновані читачам газетні статті, зібрані та систематизовані, публікуються вперше.
Книга скорботи України. Закарпатська область. 6 том.Книга скорботи України. Закарпатська область. 6 том. /Ужгород: Карпати, 2008. - 632 с.

ISBN 966-671-036-6
ISBN 978-966-671-125-3
ББК 63.3(4УКР)
К 53
УДК 94(477)

© Закарпатська обласна державна адміністрація, 2008
© Закарпатська обласна редколегія Книги Пам'яті України, 2008
© Видавництво "Карпати", 2008

На сторінках історико-меморіапьного серіалу "Книга Скорботи України. Закарпатська область" увічнено пам'ять громадян, які загинули в роки Другої світової війни від рук угорських і німецьких окупантів, а також унаслідок бойових дій та інших подій і акцій, пов'язаних з війною і фашистською окупацією. В шостий том обласного видання занесено імена загиблих (пропапих безвісти) уродженців (мешканців) Тячівського району. Для широкого копа читачів.
Закарпатські втікачі в СРСР. 1939-1941: Збірник архівних документів і матеріалівЗакарпатські втікачі в СРСР. 1939-1941

Збірник архівних документів і матеріалів / Упорядкування, від упорядників та покажчик О. Д. Довганича, О. М. Корсуна; передмова М. А. Поповича. - Ужгород: ВАТ "Видавництво "Закарпаття", 2008. - 416 с.

ББК 63.3 (4УКР)624.01
З 18
УДК 9(477.87)
ISBN 966-347-052-6

© Омелян Довганич, Олексій Корсун, упорядкування, від упорядників та покажчик, 2008

© Михайло Попович, передмова, 2008

© Микола Дом?ян, художнє оформлення, 2008

За нелегальний перехід радянського кордону закарпатських втікачів в СРСР засуджували на три і більше років ув?язнення. Покару вони відбували в таборах ГУЛАГу, розташованих на півночі європейської частини, Далекому Сході і у Сибіру колишнього Радянського Союзу. Після амністії у листопаді 1942 року за клопотанням уряду Чехословаччини як громадяни цієї країни придатні до військової служби вступали в чехословацьку військову частину, що формувалася в Бузулуці Оренбурзької області Російської Федерації, і в складі Червоної армії пройшли з боями від Соколова на Харківщині до Праги, беручи участь в операціях з визволення України і Чехословаччини. Багато з них після війни залишилися в чехословацькій армії на командних посадах і виросли до старших офіцерів і генералів. Але амністія лише частково вирішувала справу закарпатських втікачів. Жінки, крім тих не багатьох, що теж стали воїнами згаданої військової частини, діти, представники неслов?янських національностей - євреї, угорці, румуни, німці, особи, непридатні до військової служби, підозрювані органами НКВС у шпигунстві та у причетності до антирадянських націоналістичних організацій - надалі залишалися в таборах аж до 1947 року. Доля багатьох дітей невідома і донині. Збірник архівних документів і матеріалів про закарпатських втікачів в СРСР у 1939-1941 роках друкується вперше.
Карпатська Україна

Документи і матеріали. Хроніка подій.Персоналії. У двох томах. - Том І. Карпатська Україна: Документи і матеріали / Упорядкування - Довганич Омелян Дмитрович, Корсун Олексій Михайлович, Пагіря Олександр Михайлович; передмова - Попович Михайло Андрійович; від упорядників - Довганич Омелян Дмитрович, Корсун Олексій Михайлович, Пагіря Олександр Михайлович. - Ужгород: ВАТ "Видавництво "Закарпаття", 2009.

ISBN 966-347-019-4

УДК 9(477.87)

ББК 63.З(4УКР)624.01

© М. А. Попович, передмова, 2009
© О. Д. Довганич, О. М. Корсун, О. М. Пагіря, упорядкування та "Від упорядників", 2009
© М. М. Дем'ян, художнє оформлення, 2009

Перелік фондів Державного архіву Закарпатської областіПерелік фондів Державного архіву Закарпатської області,

Державний архів Закарпатської області. Повітовий музей Сату Маре-Румунія. - Ужгород - Сату Маре, 2004. - 186 с.

ISBN 973-99716-3-6


Завантажити у форматі PDF
Анотований реєстр описів фондів. МихайлоДелеган - Олена Куташі.Анотований реєстр описів фондів, що зберігаються в Державному архіві Закарпатської області, які стосуються Угорщини до 1919 р. 1938-1945 рр.