Видання

Книга скорботи України. Закарпатська область. 6 том.Закарпатські втікачі в СРСР. 1939-1941: Збірник архівних документів і матеріалівВідлуння жахливої трагедії (До 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні: Збірка статей, опублікованих у газетах 30-х років ХХ ст. в Підкарпатській Русі) / Упорядкув. М. В. Делеган, С. А. Вискварко. - Ужгород: ВАТ Мукачівська греко-католицька єпархіяІсторія Мукачівського замкуМонич Олександр, диякон. Заневський монастир в Полонинах: нариси з історії Угольського та Углянського монастирів Мараморошська святиня: нариси з історії Грушівського монастиря Карпатська Україна (1938-1939). Збірник архівних документів і матеріалівІсторія державної служби в Україні.Перелік фондів Державного архіву Закарпатської областіІсторія МукачеваАрхівні установи ЗакарпаттяКолективізація в ЗакарпаттіПерелік фондів та описівПамятники А.С.ПушкинуЗакарпатські Угорці і НімціМукачівська Греко-Католицька ЄпархіяЗакарпатські втікачі в СРСРІсторична символіка поселень Мукачівського районуДержавний архів Закарпатської області. Рекламно-інформаційний проспектЦерква Святого Миколая міста Сату-Маре-Мінтіу: історія та сучасністьШугаї: Історія веховинського села КолочаваРелігія: Історія верховинського села Колочава.Анотований реєстр описів фондів. МихайлоДелеган - Олена Куташі.ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА
КАТАЛОГ ВИСТАВКИ
ДОКУМЕНТІВ ТА ФОТОГРАФІЇ

Посилання

www.president.gov.ua
www.rada.gov.ua
www.kmu.gov.ua
derzkomarhiv
www.nads.gov.ua
www.zakarpat-rada.gov.ua
www.carpathia.gov.ua
nazk.gov.ua

Фундамент демократії, відповідальності перед суспільством

Минулого року працівники архівного відділу свою роботу спрямовували на здійснення організаційних заходів з виконання завдань, передбачених стратегією розвитку архівної справи та діловодства в Україні, Законом України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», указів і розпоряджень, доручень Президента України, постанов, розпоряджень обласної та районної державних адміністрацій, реалізації рішень колегії Держкомархіву України та колегій Державного архіву Закарпатської області

Крайні дати документів Національного архівного фонду в архівному відділі на сьогоднішній день 1946 – 2015 роки. В архівному відділі Великоберезнянської райдержадміністрації 95 фондів. У відділі знаходиться 18824 - документи постійного зберігання та 1501 - документ особового складу. Усі 20363 одиниць зберігання документів, що є в архівному відділі, описані, оправлені, підшиті, закартоновані, описи погоджено ЕПК ДАЗО.

У районі утворено 10 трудових архівів, з них 9 - сільських рад, у яких зберігається 6540 одиниць зберігання документів особового складу ліквідованих колгоспів. У 2015 році завідувачами трудових архівів виконано 256 запитів соціально-правового характеру. В 2016 році планується передати документи з особового складу закритих підприємств селища у трудовий архів селищної ради, який було створено в 2008 році.

Одним з головних завдань архівного відділу є відбір і прийом документів, що входять до складу НАФ України. У 2015 році упорядковано, описано, погоджено ЕПК ДАЗО 1445 одиниць зберігання документів постійного терміну зберігання при плані 486, які оправлено і підшито та 1617 – документи з особового складу при плані 76.

На постійне зберігання у архівний відділ прийнято 1401 документ постійного терміну зберігання та 136 - документи особового складу. Всього прийнято у архівний відділ минулого року 1537 одиниць зберігання.

На договірних засадах архівним відділом упорядковано 1008 одиниць зберігання. В т.ч.: 681 - управлінської документації та 327 – документи з особового складу. Власними силами установ району упорядковано 2042 одиниць зберігання, у т.ч. 752 - управлінської документації та 1290 - особового складу.

За роки Незалежності утворено 23 фонди. Кількість документів, прийнятих за цей період (1991 – 2015 р. р.) 4106 одиниць, в т. ч. постійного терміну зберігання – 3785, з особового складу –321. Перевірено наявність 1588 документів у фондах.

У 2015 році архівний відділ подавав на засідання ЕПК ДАЗО описи на упорядковані та описані документи постійного терміну зберігання та з особового складу, акти на вилучення документів до знищення, які втратили свою історичну цінність і термін зберігання яких згідно номенклатури справ в установах закінчився. Усього за рік схвалено 18 описів на упорядковані та описані 1445 документів постійного терміну зберігання та 18 описів на 1617 документів з особового складу.

У 2015 році проведено 19 перевірок установ щодо забезпечення збереженості документів НАФ у архівних підрозділах установ, відділів, підприємств, самоврядних територіальних одиниць, що входять у Список №1 джерел формування архівного відділу в т. ч. 7 – комплексних, 8 – тематичні , 4 – контрольні. Довідки комплексних перевірок використанні при формуванні Списку №1 та Списку №2.

Щороку зростає кількість звернень громадян у архівний відділ. До прикладу, якщо в середині 90-х років за рік у архів зверталось 7-10 громадян, то протягом 2015 року виконано 300 письмових запитів, з них 232 вирішено позитивно, 68 – заявникам рекомендовано звернутися за місцем зберігання документів, оскільки вони не були передані у районний архів. Наші фахівці виконали запити соціально-правового характеру: довідки про заробітну плату - 84, довідки про прийняття на роботу та звільнення – 94, відроблені в колгоспі трудодні - 14, земельні питання – 56, копії рішення на будівництво-7, інші запити – 36. На особистому прийомі розглянуто 250 звернень. Трудовими архівами сільських рад видано 265 довідок соціально-правового характеру.

У 2015 році архівним відділом погоджено 19 номенклатур справ, 4 положення про архівні підрозділи, 4 - про ЕК та 2 - іструкції з діловодства підприємств, установ Списку №1 джерел комплектування архівного відділу та 3 номенклатури справ Списку №2. Сім користувачів опрацьовували архівні документи у приміщенні архіву у кількості 32 од. зб.

Наш відділ підготував виставки архівних документів до 70 річниці Перемоги над фашизмом та до 71 річниці визволення селища від фашистських загарбників «З фондів архіву», до 83 річниці вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

У 2015 році за кошти, отримані за впорядкування документів на договірних засадах, здійснено ремонт пожежної системи та укладено договір про нагляд за пожежною системою у архівному відділі. Проведено перевірку газового лічильника, ремонт газового котла. Укладено договір з відповідальною особою про нагляд за газово-опалювальною системою у приміщенні архівного відділу, проведено заміри опору напруги у розетках приміщення архіву. Всього використано коштів у 2015 році на суму 9966 грн.

Рештки коштів - 10015 гривень - акумулюємо на проведення автоматичної системи охорони приміщення у 2016 році. Окрім цього, в архівосховище потрібні нові стелажі для розташування документів фондів, що зберігаються в архіві, коробки для картонування документів, що приймаються на постійне зберігання. У відділі застаріла комп’ютерна техніка, яку також треба би поновити. Для забезпечення виконання найактуальніших питань з покращення матеріально-технічної бази у архівному відділі плануємо найближчим часом подати на розгляд сесії районної ради програму розвитку архівної справи на 2016-2020 роки, щоб хоч частково покращити ситуацію.

У архівному відділі працюють 2 державні службовці. Для особистого прийому громадян встановлено два дні прийому громадян – понеділок та середа, але фактично він ведеться щоденно.

Л.Ю.Кохан,
Начальник архівного відділу
Назад