Видання

Книга скорботи України. Закарпатська область. 6 том.Закарпатські втікачі в СРСР. 1939-1941: Збірник архівних документів і матеріалівВідлуння жахливої трагедії (До 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні: Збірка статей, опублікованих у газетах 30-х років ХХ ст. в Підкарпатській Русі) / Упорядкув. М. В. Делеган, С. А. Вискварко. - Ужгород: ВАТ Мукачівська греко-католицька єпархіяІсторія Мукачівського замкуМонич Олександр, диякон. Заневський монастир в Полонинах: нариси з історії Угольського та Углянського монастирів Мараморошська святиня: нариси з історії Грушівського монастиря Карпатська Україна (1938-1939). Збірник архівних документів і матеріалівІсторія державної служби в Україні.Перелік фондів Державного архіву Закарпатської областіІсторія МукачеваАрхівні установи ЗакарпаттяКолективізація в ЗакарпаттіПерелік фондів та описівПамятники А.С.ПушкинуЗакарпатські Угорці і НімціМукачівська Греко-Католицька ЄпархіяЗакарпатські втікачі в СРСРІсторична символіка поселень Мукачівського районуДержавний архів Закарпатської області. Рекламно-інформаційний проспектЦерква Святого Миколая міста Сату-Маре-Мінтіу: історія та сучасністьШугаї: Історія веховинського села КолочаваРелігія: Історія верховинського села Колочава.Анотований реєстр описів фондів. МихайлоДелеган - Олена Куташі.ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА
КАТАЛОГ ВИСТАВКИ
ДОКУМЕНТІВ ТА ФОТОГРАФІЇ

Посилання

www.president.gov.ua
www.rada.gov.ua
www.kmu.gov.ua
derzkomarhiv
www.nads.gov.ua
www.zakarpat-rada.gov.ua
www.carpathia.gov.ua
nazk.gov.ua

ІСТОРІЯ, ЩО ПИШЕТЬСЯ СЬОГОДНІ, має бути надійно збережена

На днях у м. Ужгороді відбулося розширене засідання колегії Державного архіву Закарпатської області присвячене обговоренню підсумків роботи держархіву та архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад у 2014 році і їх завдання на 2015 рік, на яке були запрошені начальники архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад та керівники трудових архівів області.

Центральне місце у діяльності архівних установ області упродовж 2014 року посідали питання забезпечення збереженості й організації зберігання документів Національного архівного фонду. Зокрема, в архівному відділі Ужгородської міської ради зроблено капітальний ремонт будівлі і встановлено автономне опалення, архівному відділу Мукачівської міської ради надано додаткове приміщення, площею та зроблено поточний ремонт.

Досягнуто певних позитивних результатів щодо зміцнення матеріально-технічної бази в архівному відділі Перечинської райдержадміністрації, а саме: зроблено поточний ремонт робочого кабінету площею закуплено офісні меблі, замінено монітор на робочому комп`ютері; придбано ксерокс/принтер та тел./факс; відремонтовано водопровід та замінено електрокабель в мережі відділу, встановлено в архівосховищі нові прилади для вимірювання температурно-вологісного режиму.

За звітній період збільшено протяжність стелажного обладнання (стелажних полиць) в архівному Мукачівської міської ради, архівному відділі Свалявської райдержадміністрації та в архівному відділі Виноградівської райдержадміністрації.

Продовжувалася робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази і в держархіві в м. Берегові власними силами проведено поточний ремонт: двох кабінетів та одного сховища, замінено старі вікна на теплозберігаючі, а також замінено вхідні двері у фойє архіву в м. Ужгороді та м. Берегові, закуплено 3000 картонних коробок збільшено стелажне обладнання.

Нині в області триває процес створення єдиної системи архівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не нале-жать до Національного архівного фонду (трудових архівів). За станом на 01.01.2015 р. в області діє 33 трудові архіви.

Важливий напрям архівної роботи – створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів НАФ. За звітній період видано двомовне видання на угорській та українській мовах „Анотований перелік описів фондів Угорського походження Берегівського підрозділу Державного архіву Закарпатської області до 1918/1919 рр. та за 1944/1945 рр”.

Продовжувалося поповнення джерельної бази державного архіву області та архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад документами з історії краю. Усього до архівних установ області прийнято на зберігання близько 10 тис. справ.

На основі архівних документів, держархівом спільно з Закарпатською облдержадміністрацією, Закарпатською обласною радою, архівами управлінь СБУ та МВСУ в Закарпатській області видано друком: Збірник архівних документів і матеріалів. Колективізація в Закарпатті: політичні та адміністративні заходи примусового впливу на селян, 1944-1955 роки.

Упродовж 2014 р. працівниками архівних установ області виконано біль-ше 21 тис. запитів громадян: соціально-правового характеру, актів цивільного стану, генеалогічних та тематичних. У читальних залах державного архіву та архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад. Працювало 425 дослідників, якими здійснено понад тисячу відвідувань, і їм для користування видано 18 тис справ, в держархіві підготовлено 24 виставки, а всього архівними установами області підготовлено 74 виставки копій архівних документів.

З метою підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, членів ЕК та архівних підрозділів установ, організацій, підприємств-джерел формування Національного архівного фонду, працівниками архівних установ області проведено 23 семінари, загалом у семінарах взяло участь 498 слухачів. На семінарах порушувалися питання законодавчої та нормативно-правової бази в галузі діловодства та архівної справи, впровадження у діловодство ДСТУ 4163-2003, Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій та підприємств.

Пріоритетним завданням в діяльності державного архіву є розширення доступу до архівних документів. Активно проводилася робота з перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації колишнього СРСР та приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства, з метою подальшого доступу до розсекречених матеріалів, їх можливого оприлюднення тощо. За звітній період переглянуто та розсекречено 368 справ (2611 документів). Розсекречені документи передані на загальне зберігання.

У минулому році міжнародна діяльність архіву була спрямована на подальшу активізацію двостороннього співробітництва з архівними службами іноземних держав. Підписано Договір про співробітництво між Державним архівом Закарпатської області та Будапештським столичним архівом (Угорщина), Угоду про співробітництво між Державним архівом Закарпатської області та Благодійною організацією «Єврейське Відродження» (м. Львів). Делегації закарпатських архівістів взяли участь у роботі Міжнародної конференції «Перша світова війна» м. Сексард (Угорщина), Міжнародної наукової конференції в рамках архівних днів, яка проводилася в Саболч-Сатмар-Березькому комітатському архіві Угорського Національного архіву (м. Ніредьгаза, Угорщина) та в роботі Міжнародної наукової конференції «Румунсько-українські відносини. Історія і сучасність» (м. Тишнад, повіт Сату Маре, Румунія).

За дорученням керівництва Закарпатської обласної державної адмініст-рації, за багаторічну сумлінну працю, їх особистий внесок у розвиток архі-вної справи в області, високий професіоналізм директором архіву М.Д. Місюком було вручено Почесні грамоти облдержадміністрації:

Бочкаї Вірі Миколаївній, начальнику архівного відділу Берегівської міської ради;

Кохан Любов Юріївні, начальнику архівного відділу Великоберезнянської райдержадміністрації.

На розширеному засіданні колегії держархіву визначено пріоритети архівної справи в області та завдання, які потребують вирішення у 2015 році забез-печення збереженості документів Національного архівного фонду, забезпечення архівних відділів додатковими приміщеннями, впровадження новітніх технологія, організація надходження та зберігання електронних документів Національного архівного фонду.

Михайло Марканич
Заступник директора Державного архіву Закарпатської області.
Назад