Видання

Книга скорботи України. Закарпатська область. 6 том.Закарпатські втікачі в СРСР. 1939-1941: Збірник архівних документів і матеріалівВідлуння жахливої трагедії (До 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні: Збірка статей, опублікованих у газетах 30-х років ХХ ст. в Підкарпатській Русі) / Упорядкув. М. В. Делеган, С. А. Вискварко. - Ужгород: ВАТ Мукачівська греко-католицька єпархіяІсторія Мукачівського замкуМонич Олександр, диякон. Заневський монастир в Полонинах: нариси з історії Угольського та Углянського монастирів Мараморошська святиня: нариси з історії Грушівського монастиря Карпатська Україна (1938-1939). Збірник архівних документів і матеріалівІсторія державної служби в Україні.Перелік фондів Державного архіву Закарпатської областіІсторія МукачеваАрхівні установи ЗакарпаттяКолективізація в ЗакарпаттіПерелік фондів та описівПамятники А.С.ПушкинуЗакарпатські Угорці і НімціМукачівська Греко-Католицька ЄпархіяЗакарпатські втікачі в СРСРІсторична символіка поселень Мукачівського районуДержавний архів Закарпатської області. Рекламно-інформаційний проспектЦерква Святого Миколая міста Сату-Маре-Мінтіу: історія та сучасністьШугаї: Історія веховинського села КолочаваРелігія: Історія верховинського села Колочава.Анотований реєстр описів фондів. МихайлоДелеган - Олена Куташі.ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА
КАТАЛОГ ВИСТАВКИ
ДОКУМЕНТІВ ТА ФОТОГРАФІЇ

Посилання

www.president.gov.ua
www.rada.gov.ua
www.kmu.gov.ua
derzkomarhiv
www.nads.gov.ua
www.zakarpat-rada.gov.ua
www.carpathia.gov.ua
nazk.gov.ua

Трудові архіви-важлива складова захисту соціально-правових інтересів громадян

З метою збереження документів з особового складу ліквідованих і реорганізованих підприємств, організацій і установ, захисту інтересів і прав громадян які в них працювали, виникла необхідність створення відповідних установ для централізованого зберігання документів, що утворилися в результаті їх діяльності. В зв’язку з ліквідацією товариств з обмеженою відповідальністю, питання створення трудових архівів набуло ще більшої актуальності.

Підставами для створення Трудових архівів є розпорядження Президента України «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України» від 13.04.2005 № 957/2005-рп, Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи від 13 грудня 2001 № 2888-ІІІ (ст.29), Закон України «Про місцеві державні адміністрації від 09.04.1999 №586-ХІV (ст.ст.16, 25), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 №280/97 (ст.38), розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 10.04.07 №182 «Про створення трудових архівів». Завданням трудових архівів є централізоване тимчасове зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, а також для забезпечення збереженості документів з особового складу та документів тимчасового зберігання суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності майна та підпорядкування, що розташовані на території району та забезпечення соціально-правових інтересів громадян.

Розпорядженням Президента України від 13.04.05№957/2005-РП “Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України” зобов’язано місцеві органи влади забезпечити створення в установленому порядку архівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених в процесі документування службових, трудових або інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

На його виконання внесені пропозиції місцевим органам влади, органам місцевого самоврядування щодо необхідності створення трудових архівів для централізованого зберігання документів господарської діяльності та з особового складу ліквідованих державних, комерційних організацій, документи яких не належать до Національного архівного фонду України, але повинні зберігатися довготривалий час для задоволення соціально-правових потреб громадян.

Відповідно до статей 24 і 29 Закону України “Про Національний архівний Фонд та архівні установи” Держкомархівом затверджене примірне Положення про трудовий архів.

Трудовий архів може створюватись у районі, місті, селі, за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування і утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів, отриманих за науково-технічне опрацювання і зберігання архівних документів, та коштів з інших надходжень, не заборонених законом.

Організаційно-правовий статус трудового архіву визначається органом, який його створив, залежно від покладених на архів завдань і обсягів роботи. З питань організації і методики ведення архівної справи трудовий архів керується наказами та рекомендаціями Держкомархіву, Державного архіву області, архівного відділу відповідної районної державної адміністрації.

Хочу відмітити також, що “Посадові особи установ несуть відповідальність за порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи”.

М.Т.Тернинко
Начальник архівного відділу Іршавської райдержадміністрації.
Назад