Видання

Книга скорботи України. Закарпатська область. 6 том.Закарпатські втікачі в СРСР. 1939-1941: Збірник архівних документів і матеріалівВідлуння жахливої трагедії (До 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні: Збірка статей, опублікованих у газетах 30-х років ХХ ст. в Підкарпатській Русі) / Упорядкув. М. В. Делеган, С. А. Вискварко. - Ужгород: ВАТ Мукачівська греко-католицька єпархіяІсторія Мукачівського замкуМонич Олександр, диякон. Заневський монастир в Полонинах: нариси з історії Угольського та Углянського монастирів Мараморошська святиня: нариси з історії Грушівського монастиря Карпатська Україна (1938-1939). Збірник архівних документів і матеріалівІсторія державної служби в Україні.Перелік фондів Державного архіву Закарпатської областіІсторія МукачеваАрхівні установи ЗакарпаттяКолективізація в ЗакарпаттіПерелік фондів та описівПамятники А.С.ПушкинуЗакарпатські Угорці і НімціМукачівська Греко-Католицька ЄпархіяЗакарпатські втікачі в СРСРІсторична символіка поселень Мукачівського районуДержавний архів Закарпатської області. Рекламно-інформаційний проспектЦерква Святого Миколая міста Сату-Маре-Мінтіу: історія та сучасністьШугаї: Історія веховинського села КолочаваРелігія: Історія верховинського села Колочава.Анотований реєстр описів фондів. МихайлоДелеган - Олена Куташі.ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА
КАТАЛОГ ВИСТАВКИ
ДОКУМЕНТІВ ТА ФОТОГРАФІЇ

Посилання

www.president.gov.ua
www.rada.gov.ua
www.kmu.gov.ua
derzkomarhiv
www.nads.gov.ua
www.zakarpat-rada.gov.ua
www.carpathia.gov.ua
nazk.gov.ua

ДОКУМЕНТИ З ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗБЕРІГАННЮ 75 РОКІВ

Документи з особового складу фіксують службово-трудові та інші соціальні відносини установ, організацій, підприємств з їхніми працівниками і підлягають зберіганню 75 років.

До документів з особового складу належать накази (розпорядження) про прийом, переміщення, звільнення, заохочення працівників або інші документи, що замінюють накази (контракти, трудові договори), особові справи, картки працівників, особові рахунки або розрахунково-платіжні відомості про нарахування заробітної плати, акти розслідування нещасних випадків на виробництві.

Обов’язки керівника установи-забезпечення збереження повного складу цих документів та видавання довідок для оформлення пенсій, копій, витягів з наказів про підтвердження трудового стажу.

До архівного відділу звертаються керівники реорганізованих або ліквідованих суб’єктів господарської діяльності з питань передавання документів на подальше зберігання.

Порядок передавання й подальшого користування документами установи після її реорганізації або ліквідації передбачається в наказі, іншому розпорядчому акті або рішенні зборів членів трудового колективу про реорганізацію чи ліквідацію установи.

Передавання документів установи, що ліквідується, входить до обов’язків ліквідаційної комісії, створеної для передавання справ і майна.

Згідно затвердженого порядку при реорганізації організації з передачею її функцій іншій установі (правонаступнику), остання приймає за актом незавершені діловодством справи організації, що реорганізується і повністю її архів.

У разі реорганізації установи, коли з її складу виділяється структурний відділ, котрому надаються права установи, останньому передаються документи, не закінчені в діловодстві, що відносяться до профілю діяльності новоствореної установи, а також документи з особового складу працівників, які перейшли на роботу в новостворену установу.

Якщо функції установи, що реорганізовується передаються декільком іншим установам, її архівні справи, віднесені до Національного архівного фонду (справи постійного зберігання згідно номенклатури справ установи), передаються в упорядкованому стані відповідному державному архіву, а архівні справи з основної діяльності, строки тимчасового зберігання яких ще не закінчилися, передаються її органу вищого рівня відповідної області.

Документи, не закінчені в діловодстві, а також документи з особового складу передаються установам наступникам ліквідованої установи за належністю.

При ліквідації організації без передачі її функцій іншим організаціям (без правонаступника) документи з особового складу передаються в упорядкованому стані у вищестоячу організацію. Якщо такої на території області немає, документи передаються до архівної установи.

У випадку банкрутства установи передавання її документів для подальшого зберігання здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про банкрутство» з подальшими змінами до нього.

Під час реорганізації або ліквідації установи кошти на упорядкування, дострокове приймання та подальше зберігання документів передбачаються в кошторисі комісії, створеної для реорганізації або ліквідації установи.

Архівні відділи райдержадміністрації, згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» повинні приймати на зберігання документи постійного терміну зберігання установ Списку №1 формування документів Національного архівного фонду і не зберігають документи тимчасового терміну зберігання та з особового складу, бо вони не належать до документів Національного архівного фонду. У районі на сьогоднішній день створено 10 трудових архівів при сільських та селищній радах (Стужицькій, Загорбській, Лютянській, Волосянківській, Ставенській, Костринській, Солянській, Малоберезнянській, Чорноголівській, Великоберезнянській) у які передано документи ліквідованих колгоспів, що діяли на території району, Волосянківського радіозаводу, ЗАТ «Жорнавський ЛК».У 2014 році у трудовий архів селищної ради будуть передані документи сільгосптехніки, сільгоспхімії, Агробуду та інших установ, організацій, що будуть ліквідовуватись.

Законодавство України передбачає кримінальну відповідальність за недбале зберігання, самовільне знищення документів, терміни зберігання яких не закінчилися. Тому зберігати документи з особового складу в повному обсязі-обов’язок керівників підприємств і організацій, як перед державою, так перед тими, хто свої роки життя віддав праці на них

Л.Ю.Кохан,
Начальник архівного відділу
Назад