Видання

Книга скорботи України. Закарпатська область. 6 том.Закарпатські втікачі в СРСР. 1939-1941: Збірник архівних документів і матеріалівВідлуння жахливої трагедії (До 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні: Збірка статей, опублікованих у газетах 30-х років ХХ ст. в Підкарпатській Русі) / Упорядкув. М. В. Делеган, С. А. Вискварко. - Ужгород: ВАТ Мукачівська греко-католицька єпархіяІсторія Мукачівського замкуМонич Олександр, диякон. Заневський монастир в Полонинах: нариси з історії Угольського та Углянського монастирів Мараморошська святиня: нариси з історії Грушівського монастиря Карпатська Україна (1938-1939). Збірник архівних документів і матеріалівІсторія державної служби в Україні.Перелік фондів Державного архіву Закарпатської областіІсторія МукачеваАрхівні установи ЗакарпаттяКолективізація в ЗакарпаттіПерелік фондів та описівПамятники А.С.ПушкинуЗакарпатські Угорці і НімціМукачівська Греко-Католицька ЄпархіяЗакарпатські втікачі в СРСРІсторична символіка поселень Мукачівського районуДержавний архів Закарпатської області. Рекламно-інформаційний проспектЦерква Святого Миколая міста Сату-Маре-Мінтіу: історія та сучасністьШугаї: Історія веховинського села КолочаваРелігія: Історія верховинського села Колочава.Анотований реєстр описів фондів. МихайлоДелеган - Олена Куташі.ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА
КАТАЛОГ ВИСТАВКИ
ДОКУМЕНТІВ ТА ФОТОГРАФІЇ

Посилання

www.president.gov.ua
www.rada.gov.ua
www.kmu.gov.ua
derzkomarhiv
www.nads.gov.ua
www.zakarpat-rada.gov.ua
www.carpathia.gov.ua
nazk.gov.ua

Інформація про співпрацю Державного архіву Закарпатської області із засобами масової інформації у 2013 році та шляхи її подальшого удосконалення

Популяризації діяльності архівних установ області, сприяє активна взаємодія із засобами масової інформації.

Питання щодо співпраці з засобами масової інформації систематично аналізується на щотижневих виробничих нарадах та на засіданні колегії архіву (протокол від 21.02.2013 р. № 2), в тому числі на розширеному засіданні колегії за підсумками року.

Відповідно до наказу директора архіву від 22.03.2013 р.№ 14 „Про підвищення ефективності інформаційно-роз`яснювальної роботи та призначення відповідальної особи за взаємодію зі ЗМІ”, заступник директора архіву Марканич М.В. призначений відповідальним за оперативне забезпечення системної інформаційно-роз`яснювальної роботи та взаємодію зі засобами масової інформації.

Усі важливі заходи, які здійснюють архівні установи області, систематично висвітлюються на сторінках місцевої, преси, радіо і телебаченні. З цією метою використовуються різноманітні форми і методи роботи: повідомлення, інтерв’ю, публікації працівників архіву, публіцистичні та інші статті; виступи на радіо і телебаченні, у тому числі – в прямому ефірі.

Діяльність архівістів області висвітлюється в центральній пресі України: „Голос України” (власний кореспондент в Закарпатській області – Нитка Василь Іванович), „Урядовий кур’єр” (власний кореспондент у Закарпатській області – Бедзір Василь Олександрович) та в періодичних друкованих виданнях області: „Новини Закарпаття”, „Трибуна”, „Срібна земля–Фест”, „Старий Замок Паланок”, „Крпатський об`єктив”, а також в різних Інтернет виданнях.

Щороку працівники архіву готують та надсилають статті до галузевих науково-практичних журналів „Архіви України” і „Студії з архівної справи та документознавства”.

Держархів співпрацює практично з всіма центральними та регіональними телерадіокомпаніями, а найчастіше з Закарпатською обласною державною телерадіокомпанією (телеканал „Тиса – 1”), каналами: „1+1”, „УТ ? 1”, „ІСТV”, „М ? студіо” та інші.

Форми співпраці державного архіву зі засобами масової інформації дуже різнопланові та ефективні. Вони постійно удосконалюються і розширюються.

Щомісяця директором архіву проводиться „пряма телефонна лінія” з громадянами області з питань одержання архівної інформації. Відповідні повідомлення публікуються у пресі та розміщуються в Інтернеті.

Відповідно до листа Державної архівної служби України від 21.07.2010 № 1623/66.1, щомісяця розробляється План роботи держархіву із засобами масової інформації та готується Звіт про проведену роботу і співпрацю зі ЗМІ та громадськістю і надсилається в Укрдержархів.

Начальники архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад надсилають до держархіву місцеві періодичні видання, в яких надрукована інформація про роботу архівних відділів, виставкову діяльність та інша інформація, що була висвітлена у ЗМІ, зазначені публікації також розміщуються на веб-сайті архіву в рубриці „Архів у ЗМІ” і зберігаються в наглядових справа архівних відділів.

Одним з дієвих інструментів інформаційної діяльності державного архіву та висвітлення точки зору щодо найважливіших питань функціонування та розвитку архівної сфери є також офіційний веб-сайт держархіву області.

Основна тематика інформаційних повідомлень у ЗМІ – проблемні та гострі питання архівного будівництва, роз’яснення законодавчо нормативної бази і практики роботи архівних установ, порядку формування, збереження і використання архівної інформації, науково-дослідна і видавнича діяльність, знаменні події, краєзнавчі аспекти; про міжнародне регіональне співробітництво з архівами, музеями, науковими установами Румунії, Угорщини, про робочі зустрічі з представниками іноземних дипломатичних місій; про реалізацію пріоритетних напрямів роботи держархіву, виставкова робота. Публікації про архівну систему області та України у цілому, про заходи суспільно-громадського значення, проведені держархівом та ін.

Співпраця із засобами масової інформації надає змогу висвітлювати для громадян краю заходи суспільно-громадського значення, що проводяться в держархіві, презентацію видань, які базуються на оригінальних документах Національного архівного фонду України, ознайомлювати громадськість з історією України та роботою архівних установ регіону, висвітлювати найактуальніші напрями роботи державних архівних установ.

Упродовж 2013 року архівними установами області підготовлено: 7 радіопередач, 12 телепередач, та 41 публікація у пресі.

Слід відзначити активну співпрацю зі ЗМІ архівних відділів райдержадміністрацій Берегівської, Великоберезнянської, Іршавської та Ужгородського міського архівного відділу.

Регіональними телерадіокомпаніями, зокрема, Закарпатською обласною державною телерадіокомпанією (телеканал „Тиса–1”), „1+1” „М-студіо”, широко висвітлювалися:

ХХ Міжнародна наукова конференцію архівістів „Метричні дослідження в Угорщині та за її межами”, яка проводилася 27 вересня 2013 року у приміщенні сесійної зали Закарпатської обласної державної адміністрації, організатором якої були Державний архів Закарпатської області та архів Саболч-Сатмар-Березького комітату м. Ніредьгаз (Угорщина);

інтерв’ю та вітання директора архіву на телеканалі „М-студіо” до Дня працівників архівних установ.

Минулого року працівники держархіву взяли участь у 24 іміджевих заходах, серед яких: прес-конференції, відкриття документальних виставок, участь у робочих засіданнях за участі представників влади, виступи на радіо та телебаченні тощо.

На виконання вимог, встановлених законами України „Про доступ до публічної інформації” та „Про інформацію”, інших нормативно-правових актів з метою забезпечення ефективності та прозорості своєї діяльності держархів забезпечує розміщення і постійне оновлення на власному веб-сайті у мережі Інтернет публічної інформації, забезпечуючи таким чином доступ до публічної інформації громадськості.

Упродовж 2013 року інформаційних запитів та скарг від представників засобів масової інформації на неналежний розгляд їх запитів до держархіву не надходило.

Головними позитивними наслідками співпраці із ЗМІ, є значне зростання авторитету архівної справи, як у цілому, так і у соціальному спрямуванні в інтересах населення; піднесення позитивного впливу на органи виконавчої влади і місцевого самоврядування, що дає можливість значно підвищити ефективність діяльності архівних установ області.

Враховуючи зазначене, з метою подальшого удосконалення та активіза -ції співпраці державного архіву області із засобами масової інформації, та відповідно до Закону України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, пропоную при підготовці проекту бюджету (кошторису) держархіву на 2015 рік запланувати відповідні видатки по висвітленню діяльності державного архіву області у телевізійних та радіо програмах Закарпатської ОДТРК у 2014 році та інших друкованих виданнях.

Назад